Arv og testamente

KFUMs Soldatermission er også godkendt til at modtage arv, uden at der i den forbindelse skal betales arveafgift til staten.

Arv og testamente
Testamentariske gaver er en uvurderlig støtte til KFUMs Soldtaterhjem.
Betænker du KFUMs Soldatermission som legatar eller arving, støtter du soldaterhjemsarbejdet blandt vores soldater på missionsområderne og her i landet.

Det kan du støtte
Alle gaver testamenteret til KFUMs Soldatermission vil naturligvis blive anvendt til fondens formål. Der er mulighed for at øremærke gaver til særlige formål. Vi anbefaler dog, at øremærkningen ikke bliver for snæver, i det både behov og løsningsmuligheder kan ændre sig over tid. KFUMs Soldatermission forvalter midlerne med stor respekt, således at gaverne går til de indsatsområder, hvor vi skønner, at de kommer til størst gavn.

Hvad siger Arveloven
Arveloven blev ændret pr. 1. januar 2008. Det kan derfor være klogt at få testamenter, som er skrevet før den tid, opdateret - så de afspejler de aktuelle regler og ønsker. Har du ingen arvinger og intet testamente, vil alt, hvad du efterlader dig, tilfalde Staten.

Du kan støtte arbejde på KFUMs Soldaterhjem ved at indsætte foreningen som arving i dit testamente. Har du hverken ægtefælle eller børn, kan du i testamentet frit disponere over hele formuen. Kun ved at oprette et testamente kan du bestemme, hvordan din formue en dag skal fordeles.
Har du livsarvinger (ægtefælle, børn eller børnebørn), skal de som minimum arve 25 %. Du kan altså i følge Arveloven disponere over op til 75 % af formuen og for eksempel betænke fjerne slægtninge, venner og velgørende organisationer.

Du kan altid afsætte et bestemt øremærket beløb i form af et legat. 

KFUMs Soldatermission er i følge loven fritaget fra at betale boafgift til staten. Det vil sige, at hvis du vælger at testamentere en del af din formue til  arbejdet på KFUMs Soldaterhjem, vil midlerne gå direkte til formålet uden nogen beskatning. Har du kun fjerne slægtninge, vil du kunne spare boafgift ved også at indsætte en velgørende forening i testamentet.

Se regneeksempler her eller læs evt. mere på testamente.dk

Kontakt og rabat
Hvis du ønsker at støtte vort arbejde på denne måde, vil vi sørge for gratis juridisk assistance i forbindelse med udarbejdelsen af testamentet.

Kontakt venligst økonomichef Steen K. Sørensen på Landskontoret (tlf. 33 12 40 42) eller på sks@kfums-soldatermission.dk, hvis dette har din interesse, eller du blot vil vide mere om denne ordning. KFUMs Soldatermission samarbejder med Advokatgruppen ved udarbejdelsen af testamenter.

 

Andre gaver og fradrag

Der er naturligvis altid mulighed for at donere både små og store beløb til KFUMs Soldatermissions arbejde. SKAT ser med gavmilde øjne på gaver til velgørende arbejde. Gør derfor brug af de forskellige fradragsmuligheder. I 2016 kan alle gaver op til 15.200 kr. trækkes fra på selvangivelsen . Vælger du at oprette et 10 årigt gavebrev kan hele det årlige beløb fratrækkes - også gaver over 15.200 kr.