Vores arbejdsområde

Soldaterhjemsleder i Holstebro Troels Moesgaard i samtale med soldater hen over disken.
Vi tilbyder hjemlige rammer på KFUMs Soldaterhjem. Her hygges og spilles på KFUMs Soldaterhjem i Skive.
Flere soldaterhjem har kantinevogn, der giver mulighed for salg af mad og drikke til soldater på øvelse eller skydebaner. Billede her er soldater, der handler ved kantinevognen i Borrislejren.

KFUMs Soldatermission driver KFUMs Soldaterhjem/KFUMs Orlogshjem. Alle hjem har en stor selvstændighed og frihed, som giver forskelligheder imellem hjemmene. Nogle soldaterhjem har rekreationsboliger til veteraner (kaldet KFUMs SoldaterRekreation), mens det andre steder kan være de værnepligtige, der fylder godt op på soldaterhjemmet. Alle KFUMs Soldaterhjem har fælles værdigrundlag, men udtrykkene kan være forskellige afhængig af lokale muligheder og kontakter, målgrupper og personligheder.


KFUMs Soldatermission formål er, at "på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund at arbejde blandt forsvarets personel og hvor muligt også blandt pårørende - ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste i og uden for Danmark."

Igennem de sidste 5-10 år har forsvarets arbejde øget fokus på internationalt opgaver. Den påvirkning af den enkelte soldat og familie har gjort, at det hele menneske er kommet mere i fokus. Set i det lys løser KFUMs Soldatermission opgaver for danske soldater således:

KFUMs Soldaterhjem
14 steder i Danmark er der KFUMs Soldaterhjem for soldater, mens de bor på eller er tjenestgørende ved landets kaserner. Fra 1998 - 2014 har KFUMs Soldatermission haft soldaterhjem for udsende soldater i Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan. Med danske soldaters exit fra Helmandprovinsen er dette tilbud sat på pause til evt. nye missioner. Find et soldaterhjem via vores oversigt.

KFUMs Soldaterrekreation
KFUMs Soldaterrekation er midlertidigt botilbud for hjemvendte soldater, som af den ene eller anden grund har brug for ekstra opmærksomhed. Læs mere.