Forudsætning

- om vores idé, tanker og vision


Målgruppen er todelt
Efter endt udsendelse til missionsområderne har en mindre del af soldaterne fysiske eller psykiske gener, som med tiden vil blive helet. For nogle vil der stadig være et særligt behov for menneskelig omsorg og samvær.

En anden gruppe er hårdere ramt, og de har behov for behandling af de sår på sjæl og legeme, de har pådraget sig. Efter afsluttet behandling eller i et udslusningsforløb kan KFUMs Soldater­Rekreation være en mulighed.

Endelig kan dele af forsvarets udsendte personel blive berørt af komplikationer og opbrud i familieforholdene. Denne gruppe kan have behov for et alternativt, midlertidigt boligtilbud.

Målgruppen er vant til at komme på KFUM
KFUMs Soldaterhjem er for mange soldater krydsfeltet mellem det militære liv og det civile, private liv. KFUMs Soldaterhjem bliver i stort omfang brugt som værested for soldaterne og i stigende grad af deres pårørende. Her møder soldaten både venner, familie og kolleger. Her føler de, at det er godt at opholde sig, uanset om man har brug for hjælp eller bare ønsker at hænge ud i fællesskabet med bekendte og kolleger. Især hvor nære pårørende af forskellige årsager er fraværende, erfarer vi, at KFUMs Soldaterhjem bliver soldatens ”andet hjem”. Vi har erfaring for, at der på soldaterhjemmet skabes mentale frirum, hvor soldaten åbner sig, også med de ting som ikke er nemme at tale om.

Tilbuddet: Midlertidig bolig
KFUMs Soldatermission ønsker at tilbyde soldaterne midlertidigt ophold. Boligen skal kunne anvendes af soldater hjemvendt fra internationale missioner. Men også af soldater, der af den ene eller anden grund har behov for særlig omsorg og evt. kortvarigt en bolig, indtil de finder mere permanente løsninger.


Fra KFUMs Soldatermissions ”Vision 2011-2015”

”Vi skal være der, hvor soldaten er – både herhjemme og ude i verden. Vi skal skabe trygge rammer. Vi skal være der for de mange og for de få – i tale, ord og praktisk arbejde. (…)

Vi skal ikke være behandlende, men alene støttende og hjælpende. Vi skal være villige til i kortere perioder at tage hånd om tidligere udsendte, der vil have behov for husly, støtte og hjælp, inden de pågældende kan komme videre med deres tilværelse.”