Erfaringer

Kampvognsdelingen fra ISAF 17 hjemkomst fra Helmand.
Fotograf: Heri Hammer Niclasen, HOK.

I forlængelse af KFUMs SoldaterRekreation
Siden åbningen af det første SoldaterRekreationshjem i 2012, har vi oplevet, at mange veteraner har brug for et trygt sted at bo. Det har vist sig, at flere slet ikke har haft et sted at bo og havde opholdt sig på forsorgshjem eller væresteder, og flere har udtrykt, hvor svært det er at bo alene eller være sammen med deres familie.

Efter en periode på SoldaterRekreation er der typisk en vis stabilitet, hvor behovet for en mere permanent bolig opstår., og hvor behovet for støtte er faldende.
Her passer KFUMs Veteranbo i Høvelte glimrende ind som udslusningsboliger fra KFUMs SoldaterRekreation.


Hverken patient eller klient
KFUM arbejdet ud fra et kristent værdigrundlag, hvor vi møder  hver enkelt soldat som et unikt menneske. Vi tager os af soldaterne som hele mennesker med ånd, sjæl og legeme. KFUMs Soldaterhjem er åben for alle soldater og veteraner - uanset køn, status, religiøs eller etnisk baggrund.
Vore medarbejdere tilbyder varme, praktiske hænder, hjerterum og lyttende ører. Soldaten kan tilbydes enesamtale og rådgivning, med henblik på hjælp til selvhjælp. Hvis soldaten har et  betydeligt behov for behandling, henviser vi soldaten til forsvarets tilbud om behandling og/eller det almindelige behandlingssystem.
Vi arbejder tæt sammen med Forsvarets Veterancenter og kender ad den vej en indgang til relevant hjælp for soldaten.