Fysiske rammer og muligheder

<i>KFUMs Veteranbo er rækkehuse, der her ses fra haven med KFUMs Soldaterhjem i baggrunden. </i>

KFUMs Soldatermission har overtaget otte rækkehuse fra Forsvaret.  Husene er beliggende mellem Garderkasernen i Høvelte og KFUMs Soldaterhjem. Boligerne er hver på 87 m2, har eget toilet/bad og er udstyret med køkkenfaciliteter. I 2015 er boligerne kraftigt revoneret, så de er indrettet tidssvarende og hjemligt. De individuelle haver er erstattet delvist af en ny fælleshave, der indrettes med plads til fælles aktiviteter som f.eks. legeplads og boldbaner. Hver bolig får samtidig en terrasse eller en lille have.  
Vi ser det som vigtigt, at soldaten føler sig ’hjemme’, for at give dem mulighed for at blive akklimatiseret  til et liv - med civile forhold.
 
Soldaterne kan få fællesskab, spise og tage del i sociale aktiviteter på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. Soldaterne skal ikke isolere sig i egen bolig, men bruge hinanden som sparringspartnere. Derfor tilskyndes der til at tage del i fællesskabet med andre beboere og på soldaterhjemmet - med et kærligt skub, hvis det er nødvendigt.