Målgruppe

Fra DANCON ISAF 16 uddannelse.
Fotograf: Nicholas Lundgard.

Hjemvendte soldater fra verdens brændpunkter kan have fysiske eller psykiske gener, som kan tage længere tid at hele.                                     
På KFUMs Soldaterhjem har vi erfaret, at soldater og deres pårørende efter en udsendelse kan blive berørt af opbrud og komplikationer i familielivet. Denne gruppe kan også have behov for et alternativt, midlertidigt botilbud.
 
De hårdest ramte soldater, kan have behov for behandling af de sår, de har pådraget sig på sjæl eller legeme. Et ophold på KFUMs Veteranbo, kan give ro og støtte under et evt. behandlingsforløbet.

Målgruppen er vant til at komme på KFUMs Soldaterhjem
Fordi KFUM har haft soldaterhjem i brændpunkterne, er soldaterne vant til at bruge hjemmene som et krydsfelt mellem det militære og civile privat liv. På hjemmene kan de møde venner, familie og kollegaer, der forstår, hvad de går igennem. Flere soldater fortæller os, at soldaterhjemmene er som ”et andet hjem”, hvor der er varme hænder og lyttende ører med tid til netop dem.

Tilbuddet: Længerevarende ophold (indtil 3 år)
Ved KFUMs Soldaterhjem i Høvelte vil vi tilbyde veteraner et længerevarende ophold (indtil 3 år) i et fællesskab omkring KFUMs Veteranbo lige overfor Soldaterhjemmet. Tilbuddet er for de hjemvendte soldater og deres familier, der har behov for særlig omsorg og støtte i en længere periode, end de 1 - 12 måneder, som tilbydes på KFUMs SoldaterRekreation.

 


En tidligere beboer på KFUMs SoldaterRekreation udtaler:
”Rekreationen er et hjem, hvor jeg kan slappe af og være mig selv. Der er trygge rammer og fællesskab med ligesindede. Det er her, jeg finder energi og overskud til at kunne magte min familie. Det er et miljø hvor jeg kan sige og gøre hvad jeg vil, og hvor jeg tør være ærlig. Et miljø hvor der er plads og forståelse.”
Veteran, der har boet på KFUMs SoldaterRekretion, der ønsker at være anonym.