Frivillige i KFUMs Soldatermission

Frivillige er helt afgørende for KFUMs Soldatermissions udbredelse, og der er frivillige engageret mange steder i organisationen. Dog er der særligt tre områder, hvor mange frivillige er engagerede: 

- I kredsarbejdet med at indsamle kontingent, gaver, lotterigevinster, salg af lodsedler og udbrede kendskabet til KFUMs Soldatermission. 

- I genbrugsbutikker tilknyttet KFUMs Soldatermission. 

- På KFUMs Soldaterhjem i arbejdet med soldater, veteraner, pårørende eller forefaldende praktisk arbejde. 

 

Frivillighedspolitik

I januar 2017 har Kredsarbejdsudvalget (KAU) vedtaget en officiel frivillighedspolitik for KFUMs Soldatermission. 

Læs frivillighedspolitik for KFUMs Soldaterhjem her

Læs frivillighedspolitik for genbrugsbutikker tilknyttet KFUMs Soldatermission her

 

Frivillighedspolitikken suppleres af frivillighedsaftaler, som er et stykke papir, der beskriver forventninger til den frivillige. 

 

Frivillighedsaftale

Frivillighedsaftale for arbejde på KFUMs Soldaterhjem finder du her

Frivillighedsaftale for genbrugsmedarbejdere finder du her