Assistent med stedfortrædende funktion søges til KFUMs Soldaterhjem i Skive

KFUMs Soldaterhjem i Skive.

KFUMs Soldaterhjem i Skive er et meget populært sted for værnepligtige, konstabelelever og alle andre tjenestegørende ved Skive kaserne. Her kan soldater købe mad, slappe af, dyrke kammeratskabet og lade op til nye strabadser. Samtidig er det et sted, hvor evangeliet deles med soldater ved daglig aftensang, andagt og i den atmosfære, der skal præge KFUMs Soldaterhjem. 

Vi søger en assistent til KFUMs Soldaterhjem i Skive, der i samarbejde med soldaterhjemsleder Birthe Anderson kan varetage den daglige drift og udvikling af soldaterhjemmet. Ved Birthe Andersons fravær vil assistenten fungere som stedfortræder for hende. Medarbejderflokken tæller desuden tre unge medarbejdere, der typisk arbejder på KFUMs Soldaterhjem i et halvt eller et helt år. 

Der er mange praktiske opgaver i jobbet med rengøring, pedelfunktion, varebestillinger, madlavning eller før kantinevognen er ”kampklar” til en tur på skydebanen. Konkrete ansvarsområder og arbejdsopgaver aftales nærmere alt efter din profil og dine ønsker. 

Hjemmet har åbent mandag – torsdag fra kl. 11:00 – 22:30, fredag fra kl. 11:00 – 15:00 samt søndag fra kl. 17:00 – 22:30. Der skal forventes aftenarbejde 2 gange ugentligt. Årligt er der ca. 22.000 ekspeditioner, hvoraf de to årlige værnepligtshold tegner sig for en stor del af ekspeditionerne. KFUMs Soldaterhjem i Skive står i de kommende år foran en større renovering, hvor vi samtidig vil benytte anledningen til at udvikle KFUMs Soldaterhjem som koncept. 

Vi kan tilbyde: 

Et interessant og udfordrende job, hvor to arbejdsdage sjældent er ens. 

Et fuldtidsjob, hvor du er tæt på målgruppen og helt sikkert vil opleve jobbet meget meningsfuldt

Et job, hvor du vil får ansvar – og også mulighed for at være med til at udvikle  

 

Vi forventer: 

At du kan identificere dig med KFUMs Soldatermissions formål og værdigrundlag. 

At du kan holde aftenandagt for soldaterne og bidrage til hjemmets kristne atmosfære.

At du har et praktisk håndelag

At du interesse og lyst til at være med til at sikre daglig drift, men også udvikling af soldaterhjemmet

Yderligere oplysninger om jobbet: Kontakt soldaterhjemsleder Birthe Anderson på tlf. 9752 4839. 

Praktiske oplysninger: 

Løn: I henhold til KFUMs Soldatermissions lønpolitik. I dette job ligger lønnen mellem skalatrin 21 og 25 (afhængig af erfaring) på FTF's lønkort. 

Ansøgningsfrist: 22. november 2018. Ansøgning med relevante bilag sendes til birthe@kfums-soldaterhjem.dk 
Samtaler holdes mandag 26. november. 

Forventet jobstart: 1. januar 2019 eller efter aftale.