KFUMs Soldaterhjem i Varde søger en ny veteranmedarbejder

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat den 01.02.18

 

Ansøgningsfrist: 04/12-2017

Der er i disse år stort fokus på at støtte og hjælpe veteraner, og KFUMs Soldatermission har i 5 år arbejdet med at udvikle forskellige tilbud for veteraner, herunder et midlertidig botilbud, SoldaterRekreation, et hjemligt bo-miljø, hvor veteraner ud over en bolig også tilbydes omsorg, nærvær og støtte til at reetablere sig både fysisk og psykisk. SoldaterRekreation findes 5 steder i DK og er beliggende i tilknytning til et soldaterhjem.

I Varde blev SoldaterRekreations helt nye lokaler indviet i april 2016. En kommende veteranmedarbejder vil være den primære medarbejder, som sammen med soldaterhjemslederen har ansvaret omkring det daglige arbejde i SoldaterRekreation. Det vægtes, at medarbejderen skal være en del af den samlede medarbejdergruppe, både mht. arbejdsfællesskab og arbejdsopgaver. Vi ønsker at skabe et hjem - og en arbejdsplads - med afsæt i KFUMs Soldatermissions kristne værdier og idegrundlag, hvilket vil vægtes højt i ansættelse af en ny medarbejder.

Vi søger en medarbejder der...:   

 • Er kristen, der kan identificere sig og vil arbejde aktivt ud fra KFUMs Soldatermissions værdier    
 • Har en pædagogfaglig/diakonuddannelse – eller lignende uddannelse   
 • Har viden og erfaringer med diakonalt og socialt arbejde   
 • Kan skabe kontakt og danne ligeværdige relationer – uden at være afkrævende i kontakten
 • Kan arbejde selvstændig – og være med til at nytænke og udvikle tilbuddet
 • Både vil indgå i arbejdet med veteranerne og i dele af arbejdet på soldaterhjemmet, herunder at holde andagter
 • Kan planlægge, strukturere og gennemføre tiltag og aktiviteter, herunder også at kunne evaluere og dokumentere
 • Kan håndtere konflikter og være konstruktiv og professionel i processen. 
 • Er rummelig og omsorgsfuld – men som også kan være tydelig og vedholdende
 • Er fleksibel og omstillingsparat i takt med at tilbuddet udvikles

Vi tilbyder:   

 • Et arbejdsområde, som er i sin vorden, som har både politikkere og befolkningens bevågenhed
 • Et arbejde, hvor der fortsat skal gøres mange erfaringer og opsamles viden, og hvor der er rig mulighed for at være med til at forme arbejdet 
 • Løbende supervision og mulighed for deltagelse i relevant sparring, kurser o.lign.
 • En arbejdsplads, som er i gang med at redefinere sig som hjem for både værnepligtige og veteraner 
 • En organisation, som gennem mange år har arbejdet ud fra samme værdigrundlag, og som fortsat ønsker at udvikle nye tilbud for tidligere udsendte og Forsvarets ansatte
 • En fuldtidsstilling hvor der må påregnes både lidt aften- og weekendarbejde, samt indgåelse i en turnus omkring at kunne kontaktes pr. telefon.     

Er du i besiddelse af flere eller nogle af ovenstående kvalifikationer, kan vi tilbyde dig et arbejde, der er personligt og fagligt udfordrende. Løn- og ansættelsesvilkår i henholde til KFUMs Soldatermissions lønregulativ, samt individuelle kvalifikationer og kompetencer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Anders Damgaard Kjeldsen, Leder af KFUMs Soldaterhjem og SoldaterRekreation i Varde, tlf.nr. 23 44 24 67 Ansøgningen sendes til: varde(at)kfums-soldaterhjem.dk 

Ansøgningsfrist: Den 04.12.2017.

For nærmere beskrivelse af KFUMs Soldatermission værdigrundlag og arbejdsområder se på denne hjemmeside.