Bliv medlem af KFUMs Soldatermission

Som medlem

  • Er du med til at skabe rum og hjem for soldaten, den udsendte, veteranen og dennes familie.
  • Sikrer du et økonomisk fundament, der er helt afgørende for fortsat at kunne udvikle KFUMs Soldaterhjem.
  • Bliver du en del af en organisation med mere end 500 frivillige ildsjæle og ca. 75 fuldtidsansatte, hvoraf 30 er unge volontører.
  • Tilkendegiver du vigtigheden af KFUMs Soldatermissions fortsatte arbejde med at dele evangeliet med ord og gennem varme hænder. 
  • Modtager du frit bladet Soldatervennen fire gange årligt, så du kan følge med i arbejdet.

Et medlemskab af KFUMs Soldatermission koster årligt 150,- kr. og 200 kr. for par. 

Som nyt medlem af KFUMs Soldatermission kan du vælge mellem en CD med salmer til soldaterne ”Altid Frejdig" eller én middag for to personer på et valgfrit KFUMs Soldaterhjem.

Meld dig ind her