26.02.2019 13:21 Alder: 83 days
Kategori: Høvelte, Soldaterrekreation
Af: Kristine Bjerno

Et godt miljø er en forudsætning for at kunne rekreere

Hvordan arbejder man på KFUMs Soldaterhjem med veteraner, og hvilken rolle spiller miljøet for veteranerne? Soldatervennens udsendte reporter tog til KFUMs Soldaterhjem i Høvelte og spurgte veteranmedarbejder Morten Bech om netop det. Hans oplevelse er, at det vigtigste er ro og struktur på tilværelsen, for at en veteran kan komme tilbage til et funktionelt liv, når det hele er gået galt. Mortens klare holdning er, at miljøet skaber ro, så der er grobund for vækst, udvikling og heling.

Hvor kommer veteranerne fra?

Ofte, når soldater kommer hjem fra en krigszone, går der et stykke tid, før de ”vænner sig” til at være hjemme igen. Soldatens forhold under en udsendelse er fundamentalt anderledes end familielivet i Danmark. På nogle områder er livet lettere, siger mange. Man er ikke i tvivl om, hvad ens opgave er, og der er struktur på hverdagen. Men nogle af de soldater, der kommer tilbage fra udsendelse, har taget skade undervejs. Nogle har fysiske skader, mens andre har ar på sjælen. De psykiske skader kan blandt andet udmønte sig i det, man kalder PTSD. De psykiske skader er nogle gange sværere at se og dermed opdage.

Veteraner, der ”tjekker ind” på KFUMs Soldaterrekreation eller i Veteranbo, kommer sjældent lige fra tjeneste. Der går ofte flere år, inden en eventuel PTSD melder sig eller bliver synlig, så en veteran har som regel været væk fra forsvaret i længere tid.

”Det, de kommer fra, når de kommer her, er typisk et liv i kaos, fordi familien er gået i stykker, og arbejdet hænger i en tynd tråd, hvis det overhovedet stadig er der. Vennerne er få”, siger Morten. Ofte er veteranen ikke afklaret om sin sygdom, når han flytter ind på KFUMs Soldaterhjem. Men måske har man en begyndende erkendelse af, at ”der er noget med PTSD”. Den ”førstehjælp”, som soldaterhjemmet i første omgang yder, er så at skabe ro. Ro på boligforhold. Ro på samvær med familien.

Hvad tilbyder et soldaterhjem?

Morten fortsætter stille: ”Jeg vil sige, at når de kommer herind, må de gerne være i starten af en proces fra kaos til begyndende orden og begyndende struktur.” Strukturen er nemlig et vigtigt led i genopbygningen. At der kommer ro på de faktorer, der kommer udefra, skaber rum til, at man kan arbejde med det indeni og komme videre. Morten sammenligner PTSD med ”almindeligt” stress og fortæller: ”Man siger inden for stress-forskning, at de to S’er kan stressen ikke lide. Hvis man gerne vil af med stressen, skal man have de to S’er: System og struktur ind i sit liv.” At få en eller anden form for struktur ind i hverdagen hjælper veteranen, selvom det ofte er svært. ”Men strukturen er jo ikke noget, vi kommer med. Vi tilbyder ikke struktur. Men vi tilbyder hjælp til at strukturere.” Soldaterhjemmet tilbyder ikke et dagsprogram, men de tilbyder for eksempel måltider på faste tidspunkter. ”Vi tilbyder, at de kan komme og spise med på faste tidspunkter hvis de vil. Vi tilbyder at hjælpe med at strukturere i forhold til psykiater, psykologer og socialrådgiver, og hvad der ellers er, og vi kan hjælpe med at huske, hvornår de skal til hvad.” Mange veteraner vælger især i starten af deres ophold på soldaterrekreation at benytte sig af tilbuddene. Det betyder ofte, at veteranens stress dæmpes udelukkende ved, at man ændrer miljøet omkring ham. Men Morten lægger meget vægt på, at en del af helingen kommer af, at det er frivilligt, og det derfor er veteranens eget valg at strukturere sit liv.

Relationernes betydning

Ud over struktur, system og ro tilbyder soldaterhjemmene noget helt andet. Noget, der hjælper veteranerne til at komme i bedring, er relationer. Relationerne er vigtige, som en del af det miljø, der gør at veteranerne kan finde sig selv. Men relationerne er også en del af anerkendelsen af sygdommen og de oplevelser og baggrund, veteranerne har til fælles.

”De bliver jo hinandens gode venner. Her kan de fortælle nogle historier, som ikke kunne fortælles på det civile arbejdsmarked. De kunne ikke dele de historier og symptomer med nogen, der kunne forstå dem. Pludselig forstår kammeraterne dem, og jeg har en oplevelse af, at det virkelig kan hjælpe nogle af dem. De føler sig forstået, og de kender til det, som  også andre går rundt med – det giver en tryghed. Man kan spejle sig i hinanden.” Veteranerne skaber relationer til hinanden og deler oplevelser. Det sker selvfølgelig, at der opstår konflikter, når mennesker kommer så tæt på hinanden, som de gør på et soldaterhjem, men ifølge Morten er de positive effekter af de nære bånd langt større end de negative. De ”ældre” veteraner deler ud af deres erfaringer, og på den måde kan de hjælpe nyankomne. Det er ofte en udfordring for veteranerne at starte på nye ting eller ændre vaner – og dér kan de andre veteraner virkelig være til hjælp, siger Morten: ” Vi har faktisk en del, der er ”medicinmodstandere”, når de tjekker ind. De siger typisk: ”Jeg skal nok komme igennem det her – jeg skal bare lige ”. Og ”skal bare lige” tager lang tid. Det kan man se nogle måneder senere, når de begynder at tage deres medicin, og de faktisk kan sove om natten, så hjælper det også på de andre symptomer. Vi kan godt gå ind og sige ”medicin hjælper”, men det hjælper ikke, som når en anden veteran kommer ind over. De siger for eksempel ” jeg havde samme holdning, men nu tager jeg den medicin, og nu sover jeg som en drøm – og det kunne være fedt for dig også!” Det får en helt anden tyngde, når en veteran kommer og siger det. Det kan være fuldstændig de samme ord, jeg bruger, men det har slet ikke den samme virkning.” 

Hvordan virker soldaterrekreation?

Da vi afslutter vores snak, opsummerer Morten: ”Der er noget, der ligger uden om veteranen. Man kunne kalde det miljøterapi. Når vi mennesker flytter ind i et miljø, der bærer nogle værdier, noget ro, der bærer nogle omgivelser som natur og en kristen overbevisning… Når de ting er tilstede i et miljø, så giver det en mulighed for at rekreere. Det giver mulighed for at kunne stresse af. Videnskabeligt ved man også, hvad naturen gør. Hvad det gør, når man har relationer, der støtter dig og håber på dig. Så ved man, at miljøet har en positiv indflydelse på os mennesker. Det er hele det miljø, som de flytter ind i her, med natur, andre veteraner og medarbejdere, der kan være med til at skabe den ro, der skal til. Der er en ånd.”