26.03.2019 14:25 Alder: 81 days
Af: Kristine Bjerno

Vision 2025 på vej

Kommunikationsmedarbejder Kristine Bjerno tog en snak med generalsekretæren om hvordan Soldatermissionen vil komme til at se ud i fremtiden. Generalsekretær Per Møller Henriksen har, mange store visioner og ambitiøse ideer om, hvad Soldatermissionen kan arbejde hen imod. Hermed giver han et bud på, hvordan fremtiden kan tegne sig.

En organisation har brug for en vision. Generalsekretær Per Møller Henriksen udtrykker det således: ”Til efteråret skal vi have godkendt vision 2025, men nogen siger, at fem år er for lang tid, fordi udviklingen går så hurtigt. Efter min mening, er man nødt til at have nogle ledestjerner.”
Allerede i handlingsplanen for 2020 er der mange tiltag, der er blevet udført eller afprøvet. For eksempel har man undersøgt, om det ville give mening at have særlige, fleksible børnehaver til børn af soldater, der måske har aftentjeneste. Udvalget har skønnet, at der ikke var brug for særlige daginstitutioner.
”Det er vanskeligt at spå – især om fremtiden. Der er meget, der har forandret sig i de sidste 15-20 år. Hvis det forandrer sig lige så meget de næste 20 år, er det meget svært at forudse i hvilken retning det vil gå.” Tankerne om fremtiden er mange, og fremtiden er heller ikke uden udfordringer. ”Der har altid været udfordringer. Det kan være dårlig økonomi, mangel på medarbejdere eller på noget andet. Men vi har klaret os, og det tror jeg også vi gør fremadrettet. Jeg tror, at det er helt afgørende, at vi fortsat har ildsjæle. Der skal være mennesker, der ser det mere som et kald eller en livsstil for at soldatermissionen kan fortsætte.
Jeg tror at der er ildsjæle, men det kan være, det bliver sværere at rekruttere folk. Vilkårene er anderledes - i hvert fald for vores ledere. Indtil for få år siden var det mest par, man ansatte. Nu er det én leder, vi søger og ansætter, men der er stadig en familie, der skal fungere, selvom man ikke på samme måde har den livsstil.”
Permanente veteranboliger?
Per er sikker på, at soldatermissionen fortsat vil være der før, under og efter udsendelse. ”Jeg tror ikke at det forsvinder. Selvom der måske sker forandringer. Jeg har selv tænkt, om vi burde have et varigt tilbud, hvor veteraner kan bo. Jeg er ikke vild med tanken om, at der skulle være specielle plejehjem for veteraner, men der er nogle, som har brug for et varigt fællesskab, men som ikke passer ind i et traditionelt plejehjem. I gamle dage var der alderdomshjem, hvor folk kunne være friske, men dem, der er på plejehjem i dag, kan stort set ingenting. Og hvis man ikke kan bo selv – eller har svært ved det – så kunne det være os, der skulle lave et bofællesskab eller noget andet, hvor man kan blive boende. I hvert fald indtil man er lige så dement som de andre på plejehjemmet.”
Der er ikke en model for det endnu, men det kunne være, man kunne tage udgangspunkt i Bernadottehjemmet ved Roskilde, som var bygget til koncentrationslejrfanger og modstandsfolk.
Flere frivillige?
En af generalsekretærens store visioner er at inddrage flere frivillige især i arbejdet med veteranerne. ”Fagfrivillige, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker og andre, som ville engagere sig, være støtte og mentorer. Så vil det ikke kun være de få lønnede ressourcer, der er til veteranerne. De har brug for nogen, som kunne tage på fisketur eller arrangere en udflugt. Det kan fint være andre veteraner. Det er ikke blevet koblet rigtigt sammen, men vi har set eksempler på det senest med turen til Grønland, hvor det faktisk var to tjenestegørende, som trak det store læs.”
Per Møller Henriksen ønsker sig generelt flere partnerskaber men lægger vægt på, at der skal findes en balance, så soldatermissionen hverken er for meget eller for lidt involveret i projekterne. ”Nogle steder har vi veterancafe, hvor det ikke er os, der laver alt arbejdet, men stiller rammerne til rådighed. Det skal være respektfuldt så vores værdier er en del af det, mens vi ikke behøver at skulle lede det.” Generalsekretæren nævner ligeledes, at et udvidet samarbejde med de lokale sognekirker kunne være givtigt.
København
En af Per Møller Henriksens ambitiøse ideer er at oprette et soldaterhjem i København. Det behøver efter hans opfattelse ikke at være et traditionelt hjem, men det kunne sagtens være en slags ”gardercafe”, hvor man lånte sig til nogle lokaler og havde åbent to gange om ugen. ”Den sjoveste ide, der har været på bordet var, hvis Brødrene Prices restaurant i Rosenborggade (i KFUMs gamle bygning) ville servere overskudsmad en gang om ugen eller et-eller-andet. Man kombinerer ’undgå madspild’ med ’støt soldaterne’,” siger Per og tilføjer, at konceptet først skal formuleres rigtigt for, at det kan blive til noget.
”Det kunne være sjovt og spændende, og det vedbliver at være en af mine dårlige samvittigheder, at vi ikke har et tilbud til Livgardens vagtkompagni” slutter generalsekretæren.