27.11.2018 07:08 Alder: 200 days
Kategori: Soldatervenner
Af: Anne Schrøder

100 år i tro og tjeneste

KFUMs Soldatervennekreds, Herning, fejrede d. 16/11 at det var 100 år siden, at lokale ildsjæle startede en kreds op i Herningområdet.

Omring 120 mennesker var mødt op i Hedeagerkirken i Herning til en festlig, folkelig men også forkyndende aften.

En kvintet fra Prinsens Musikkorps indledte aftenen med hornmusik, og spillede blandt andet fem korte præludier skrevet af Carl Nielsen – så var vi ligesom i gang. Herefter gav et velsyngende Kølkærkor en todelt koncert, hvor vi fik hørt musik af Händel og Mozart, men også ”Skuld gammel venskab rejn forgo” og ”Regnvejrsdag i november”.

 

Biskop Henrik Stubkjær holdt festtalen og fortalte bl.a. nogle soldaterhistorier og mindedes hans besøg på soldaterhjemmene i Sandholm og Gothersgade i København. Han omtalte soldaterhjemmene som skattede oaser i en hård dagligdag og som frontkæmpere i folkekirken og folkekirkens forlængede arm.  Biskoppen fortalte også, at der netop i disse år er en lang række 100- og 125-års jubilæer også for landsbykirker rundt omkring, så en vis vækkelse må have nydt fremme først i nittenhundredetallet her på egnen, og altså også resulteret i soldaterkredsens opståen.  Endelig vovede han, til trods for at ingen kan udtale sig på hele kirkens vegne, dog at sige: ”Tillykke og tak på hele kirkens vegne”.

 

At jubilæet fandt sted i samme uge, som man fejrede 100-året for afslutningen af første verdenskrig, smittede selvsagt af på aftenen. Henrik Stubkjær omtalte dette og i den forbindelse også at soldaterhjemsarbejdet ligesom sætter det rigtige fortegn for forsvaret, og at Guds smittende kærlighed sætter sig igennem, også selvom der er krig og frygt. Generalsekretær Per Møller Henriksen, ønskede tillykke og kunne bl.a. bidrage med at netop indkaldelsen af sikringstyrkerne under 1. verdenskrig, var med til at folkeliggøre soldaterhjemsarbejdet. Der blev åbnet over 50 soldaterhjem i løbet af nogle ganske få år, rundt omkring i hele landet, i barakker, i telte, i kirker og også i private hjem.  Der var også en hilsen fra formand Jesper Hornstrup, samt fra de tre kredse der blev udskilt fra Herningkredsen for omkring 50 år siden.

Aftenen sluttede med små glimt fra det lokale soldaterhjem, inden Allan Schrøder fra soldaterhjemmet i Karup sluttede aftenen af med en andagt centreret omkring Johannes Møllehaves ord: ”Forandring fryder, men fryd forandrer”. Forandringer er der nok af – ja det er faktisk det eneste konstante – og fryd er der også når man i sit arbejde får lov til at stå til rådighed både for mennesker der har brug for en hånd, men også for Gud i forkyndelse af budskabet om Jesus Kristus som vores frelser og om at stræbe efter fred på Jord.

 

Thorvald Jensen, formand for kredsen, sluttede aftenen af med en tak til alle fremmødte og til Ikast/bording kredsen for god praktisk hjælp under hele aftenen og afsluttende aftenen med følgende ord: ”En fantastisk god aften, som vi kun kan være glade for.”