29.09.2018 15:10 Alder: 233 days
Kategori: Soldatervenner
Af: Jesper Hornstrup

Årsmødeberetning

Landsformand Jesper Hornstrups beretning ved KFUMs Soldatermissions Årsmøde i Varde 29. september 2018.

(Billede af en blomstrende rhododendron)
Skal vi nu se billeder fra forsommeren? Nej. Billedet er taget i min have i denne uge. Muligvis har andre oplevet, hvordan rododendron-busken blomstrer anden gang. Og den minder mig om de mange små mirakler, der sker omkring os. Ofte uden at vi lægger rigtig mærke til det. Jeg ved godt, at blomsten her skyldes denne sommers usædvanlige klimaforhold, men alligevel. Små mirakler, de sker hele tiden. Også i soldatermissionens arbejde. Det kan da sagtens ske, at vi tænker, der sker ikke noget på vores soldaterhjem eller i vores soldatervennekreds. Det er det samme som sidste år, tungt og træls og kedeligt. Det er så nemt at overse de små mirakler, der trods alt sker. De stilfærdige påmindelser om, at vi tjener en Herre, som er underfuld og overraskende. Blot vi har øjne at se med.

 

20 års jubilæum for udenlandske soldaterhjem

Lige omkring dette her tidspunkt i 1998 rejste René Buchhave til Bosnien for at åbne det første KFUMs Soldaterhjem for de udsendte soldater på Balkan. Det var i lejren Valhalla og et beskedent rum på 45 m2 som var stillet til rådighed for KFUMs Soldatermission.  Det viste sig dog meget hurtigt at man måtte udvide soldaterhjemmet fordi tilstrømningen blandt de 350 danske soldater var massiv, og glæden over endelig at have et soldaterhjem var stor.

Forud for åbningen havde den daværende ledelse i KFUMs Soldatermission haft mange møder med Forsvaret, for at oprette soldaterhjem for de danske soldater. Forsvaret mente ikke at der var et behov, idet soldaterne var jo på fuld kost og der var en velfærdsofficer og ikke mindst feltpræsten som tog sig af soldaternes åndelige behov. Desuden var man bekymret for vore medarbejderes sikkerhed. Derfor tilbød KFUMs Soldatermission at udsende erfarne soldater, der selv havde været udsendt til krigs og konfliktzoner. Sideløbende havde vi, i samarbejde med øvrige europæiske soldaterhjemsorganisationer, oprettet ECHOS i 1992, og i fællesskab etableret nogle ECHOS soldaterhjem flere steder i Ex-Jugoslavien. Der var danske medarbejdere på soldaterhjem bl.a. i Sarajevo, bl.a. nogle af de soldaterhjemsledere som sidder her i dag. Hjemmene var ledet fra Holland og Tyskland, og kongstanken var, at de lande som havde soldater på en base, også skulle møde en soldaterhjemsmedarbejder fra hjemlandet. 

Ideen var god, men vi oplevede også, hvor meget tradition betyder, hvilken DNA de enkelte organisationer har. Selv om alle organisationer havde et kristent værdigrundlag, så oplevede vi at vi var meget forskellige i vores måde at udleve værdierne. I Danmark har vi tradition for at der er aftensang og andagt, og at vore medarbejdere bruger tid til at snakke med soldaterne – også om tro og kristendom. De andre organisationer havde et meget tættere samarbejde med feltpræsten og overlod helt til denne at stå for den åndelige del. Til gengæld var der ved flere ECHOS soldaterhjem en kirkesal og præstekontor, så der var en meget tæt samarbejde mellem feltpræster og soldaterhjem.

Vi er ikke i tvivl om, at det rigtige var at oprette et dansk soldaterhjem for de danske soldater, men udviklingen i de 20 år viser også, at udenlandske soldater sætter umådelig meget pris på netop denne særlige atmosfære, som vel kan oversættes med den meget omtalte danske hygge.

Den første modstand og betænkelighed angående behovet for et soldaterhjem blandt udsendte blev hurtigt gjort til skamme, men det var dog først under krigen i Irak, at Forsvaret virkelig anerkendte betydningen af at soldaterhjemmet er der, selv når soldaterne sætter livet på spil. En indsats som Ruth Brik Christensen blev kåret som Årets helt for i 2009.

Samarbejdet med Forsvaret er udviklet yderligere undervejs og anerkendelsen fra såvel forsvarsminister og generaler understreget det gode samarbejde.

I 2016 åbnede vi igen soldaterhjem i Irak i Al Asad Air base. Lige nu drives soldaterhjemmet af Merete og Kris Værge. Merete er medlem af bestyrelsen for KFUMs Soldatermission og har fået orlov for at drive soldaterhjem i 3 mdr. Til november afløses de af Maria Larsen og Miriam Bang, to unge kvinder med erfaring fra soldaterhjem i Skive, og som nu er på soldaterhjemme, henholdsvis på Bornholm og i Boris. Til februar er det gengangere der skal tage over, nemlig Judy Jochumsen og Selma Schou. De drev også soldaterhjemmet i foråret 2017, da Claus Hjort Frederiksen som nyudnævnt forsvarsminister besøgte Irak. Han blev så imponeret over Judy og Selmas store indsats, at han i november 2017 tildelte dem forsvarsministerens medalje. Det er første gang at soldaterhjemsledere får en sådan anerkendelse og det er en meget sjælden medalje som normalt kun tildeles soldater, der har ydet en ekstraordinær indsats, hvor de med livet som indsats har reddet andre. Det siger lidt om betydningen af et soldaterhjem!

Når vi har oprettet soldaterhjem, har det ofte først været på hold 3 eller 4, da man først og fremmest skal have oprettet sikkerhed og dernæst forsyningslinjerne inden man tør binde an med at lade vore medarbejdere komme og servere kaffe og hjemmebagt kage. Vi har ofte presset på for at være med fra hold 1. Selv om vi skulle begynde under meget primitive rammer, var det vores vurdering, at det ville betyde ret så meget for soldaterne, at de havde dette fristed til at slappe af og opleve den hjemlige hygge og omsorg. Vi er derfor glade for at vi i januar 2018 kunne sende 2 medarbejdere, Alexzia og Malene, med de 200 danske soldater som er udsendt til Estland. I juli var det skiftedag hvor hold 2 overtog opgaven, og indtil i onsdags var det ægteparret Lone Duus og Georg Dam Nielsen fra Løgumkloster der ledede soldaterhjemmet i Estland. Desværre måtte de tage hjem på grund af sygdom, men den 9. oktober rejser Miriam Thun Madsen– der har været i Irak i foråret for at videreføre soldaterhjemmet sammen med Lennart Petersen.

Danmark bidrager i Estland til en NATO opgave sammen med briterne. I 2019 skal Danmark afløses af et andet NATO land, og så skal Danmark igen sende soldater til Estland i 2020. 

Når vi ser tilbage på de 20 år, så har vores indsats med de udenlandske soldaterhjem haft enorm betydning for mange tusinde soldater. De har fundet et fristed og hjemlige rammer, og ikke mindst har der været civile, der har lagt øre til de udfordringer de har stået i. Et meget stort antal har deltaget i aftensang og andagter og der er delt mange tusinde kors ud til soldater. 

Som organisation kan vi også glæde os over, at vi med vore soldaterhjem ved internationale missioner samtidig har udbredt kendskabet til arbejdet til mange fastansatte, der ikke til dagligt kommer på soldaterhjem. Dertil kommer de mange generaler, politikere og mediefolk som har besøgt soldaterhjemmene, hvoraf mange har skrevet deres autograf på kuffens VIP rude.

På FN museet i Frøslevlejren er der en stor udstilling om vores internationale arbejde bl.a. med VIP ruden fra Afghanistan.

 

Det daglige arbejde på de 14 soldaterhjem i Danmark

Hele forudsætningen for de udenlandske hjem ligger i Danmark, her er alle soldater blevet opdraget fra deres værnepligts tid, uddannelse og under øvelser, til at bruge KFUMs Soldaterhjem.

Arbejdet består primært i at være hjem for de tjenestegørende. Et kristent hjem! Det er derfor helt afgørende, hvem der er ansat på et soldaterhjem. Det er et udfordrende job at være soldaterhjemsledere og volontører, men det er samtidig dem, som skaber hjemmets atmosfære. Det er ikke uden betydning at hjemmet er hyggeligt indrettet, at der er rent og opryddet og at der er en passende temperatur. Men rammerne gør det ikke alene, det er de mennesker der arbejder der. Vi er i den lykkelige situation, at vi har fantastiske medarbejdere, som forstår at se den enkelte soldat, og byde dem velkommen. Medarbejdere, for hvem opgaven er et kald og en tjeneste. 

Hvad er definitionen på et hjem?  Det er ikke alle, der tænker positivt om deres barndomshjem, og mange har oplevet at deres hjem er blevet splittet og delt. Men det er fortsat vores vurdering, at ordet Soldaterhjem er det rigtige ord, også selv om der på et KFUMs Soldaterhjem tillige er en form for butik, hvor man kan købe både mad og drikke, grej og lidt at forsøde tilværelsen med. Vi siger velkommen, før vi spørger, ”Hvad skal det være”. Vi er også meget bevidste om, at man er velkommen til at bruge soldaterhjemmet, uden at man behøver at købe noget – hjemmet er til for soldaterne.

Et nyt forsvarsforlig betyder flere soldater, både som værnepligtige og som fastansatte. F.eks. skal der indkaldes 500 mand ekstra til Høvelte årligt, og i Haderslev skal de nuværende værnepligtige fra Telegrafregimentet for fremtiden uddannes i Fredericia. I stedet skal Slesvigske Fodregiment genopstå i Haderslev. Der forventes også flere soldater på Bornholm, men der er også kaserner som får færre soldater.

Fremtiden vil vise hvordan det vil påvirke vores arbejde.

Hvordan skal fremtidens soldaterhjem se ud? Det er et af de spørgsmål som skal behandles i Vision 2025. Bestyrelsen har nedsat en styregruppe, som skal lede processen frem til beslutning næste efterår om en ny vision til afløsning af Vision 2020. Følgegruppen har vores næstformand som formand, og derudover deltager Vibeke Schmidt og Elin Hansen fra bestyrelsen, Allan Schrøder fra Lederforum og Per Møller Henriksen som generalsekretær. 

Sideløbende med dette arbejde har vi sat et projekt i gang i Skive, for at udvikle fremtidens soldaterhjem dér. Soldaterhjemmet er på vej mod 40 år og trænger til en opdatering. Meget er sket i Forsvaret i de 40 år, tydeligst måske med antallet af kvindelige soldater. Der er kun et enkelt toilet for kvinder, derimod er der slet ikke et handicap toilet, da det dengang var utænkeligt, at der blandt soldater var kørestolsbrugere! Men i dag kommer der jo også veteraner og andre på soldaterhjemmet, som har brug for et handicap toilet. For at rejse midlerne har vi nedsat en lokalkomite, som har oberst Christian Arildsen som formand og også består af borgmester Peder Kirkegaard, bankdirektør Peter Winther Christensen og fhv. gårdejer Frede Hansen. Arkitekt Søren Yde står for projekteringen, og en fokusgruppe af brugere skal være med til at definere behovet og ønskerne til hjemmet, både inde og ude.

I foråret blev alle værnepligtige af Værnepligtsrådet spurgt til deres oplevelse af soldaterhjemmene over hele landet. 

På spørgsmålet: ”Hvad er dit generelle indtryk af KFUM” svarer langt de fleste meget godt eller godt. Kun 1,3 % har et dårligt indtryk. Selv om vi gerne ville have alle til at synes godt om os, så er det ikke muligt at gøre alle tilfredse, så vi kan bestemt være meget tilfreds med dette. 

Endnu bedre går det med spørgsmål 2 som lyder ”Hvor enig er du i følgende udsagn: Soldaterhjemmet og medarbejderne på KFUMs Soldaterhjem er venlige og imødekommende. Kun en person svarende til 0,4 % er uenig og hele 60 % er meget enig.

Det sidste spørgsmål deler vandene mere. Det lyder: Har det at komme på KFUM ændret dit syn på kristendommen? 72 personer svarer ”ja, på den positive måde”, 720 svare ”nej” og 34 svarer ”ja, på den negative måde”. Der er langt flere, der har fået et mere positivt syn på kristendommen efter at være kommet på KFUMs Soldaterhjem, end der er personer, der har fået et mere negativt syn på kristendommen. Det er selvfølgelig positivt. Her lykkes vores mission. 

Vi har grund til at være glade for disse tilbagemeldinger, som også er delt op i hvilken kaserne svarene er kommet fra, så de enkelte soldaterhjemsledere har mulighed for at se, hvad deres soldater synes.

 

Veteranarbejdet

Veteranarbejdet er efterhånden inde i en stabil gænge. Det offentlige tilbud fra Veterancentret er blevet indarbejdet, og flere og flere kommuner vedtager en veteranpolitik og ansætter en veterankoordinator. Ud over landet er der kommet mange veterancafeer og flere frivillige organisationer gør et kæmpe indsats. Vi kan mærke at noget af trykket på vore boliger er blevet mindre, men der har dog været en meget flot belægningsprocent. Det har samtidig den betydning, at mange af de som kommer på SoldaterRekreation og Veteranbo er hårdt ramte med komplekse problemstillinger. På de forskellige steder er der ansat fagpersoner med indsigt i veteranernes særlige udfordringer. Disse mødes i netværk og skal her i efteråret deltage i et uddannelsesforløb som Veterancentret forestår.

Internt har vores veterankonsulent Elin Hansen foretaget en evaluering af arbejdet de første 5 – 6 år. Der er samtaler med veteraner og medarbejdere og rapporten har været forelagt bestyrelsen. Ud fra disse erfaringer er der sat gang i arbejdet med at videreudvikle veteranarbejdet, hvilket naturligvis også indgår i vision 2025.

Ud over botilbud er der fortsat forskellige tilbud om veterancafe, børnegrupper, fisketure osv. I sommer var der igen et sommerlejr for veteraner og familier, med Solveig og Leif fra Aalborg i spidsen for 50 deltagere. En vellykket lejr.

Fra Høvelte var en gruppe med 6 veteraner i Grønland her i begyndelsen af september. 2 medarbejdere fra KFUM var med, sammen med et par raske soldater og en frivillig psykolog. En meget vellykket tur, hvor man også var med til at fejre flagdagen den 5. september i Grønland. Turen er finansieret af indsamlede midler som de 2 soldater fra Livgarden har stået i spidsen for. 

Den 4. april i år havde vi en festlig indvielse af 4 ny-renoverede lejligheder i Fredericia. Vi har ganske vist haft veteraner til at bo i Fredericia i mange år, men de har måtte deles om et badeværelse og ikke haft et køkken og fælles opholdsrum. Projektet er finansieret af fonde, og indvielsen blev festlig med musik ved SMUK, som vi også skal høre i aften, og med borgmester Jakob Bjerregaard, oberst Søren Andersen og undertegnede, der i treklang klippede det røde bånd.

I Frederikshavn er vi også i gang med et indsamlingsprojekt. Det drejer sig om en tilbygning, hvor der kan være en veterancafe. Borgmesteren er sammen med chefen for Søværnets skole og andre gode folk med til at rejse midlerne. Vi håber, at de sidste penge kommer i hus her i efteråret, så byggeriet kan komme i gang snarest.

 

Soldatervenner

At soldatervenner ikke kan undværes, har vi sagt ofte og kan kun bekræfte. Vi har lyst til at sige en tak til enhver, som gennem forbøn, gaver og aktiviteter gør det muligt at drive KFUMs Soldatermission.

Bland de større indtægter er jo genbrugsbutikkerne, som igen i 2017 slog rekord med et overskud på kr. 2,8 mio. Sidste år blev butikken i Elling flyttet til større lokaler, og det betød fremgang. Her i efteråret er vi gået med i den butik, som Mission Afrika har etableret i Skive. Vi håber, at kunne bidrage til udvikling af butikken, så den kan bidrage med et overskud. Tak til jer som er aktive i vore butikker.

Landslodsedlen og Årsgave-indsamlingen er, sammen med det årlige kontingent, store faste indtægter, som kræver mange times arbejde af vore bestyrelsesmedlemmer og sognerepræsentanter. Tak for jeres trofasthed.

Der har her i efteråret været 3 cykelløb i henholdsvis Karup, Borris og Fredericia, med tilsammen kr. 205.000,-. Dejligt med stor lokal opbakning, som er langt ud over vore egne medlemmer. Pengene går bl.a. til nye møbler i Karup, støtte til Estland og til renovering af toiletter i Fredericia.

Mange soldatervenner har også bidraget ved forskellige aktiviteter og arrangementer. Airshow i Aalborg var det som involverede flest frivillige, med ca. 130, der havde rigtig travlt med at betjene de mange gæster. Det gav også et overskud på kr. 175.000, som er brugt til at købe en ny kantinevogn i Aalborg.

At der også er medlemmer, der falder væk, kan vi se både på medlemstallet, og på de arvebeløb, som nogle medlemmer har betænkt os med. Vi er taknemmelige også for de, som betænker os med testamentariske gaver. Hvis I ønsker hjælp til at oprette testamente til fordel for KFUMs Soldatermission, så kontakt vores økonomichef Steen Sørensen.

Det skal samtidig være en opfordring til, at vi tegner nye medlemmer rundt i kredsene. Vi er stolte og glade over at have næsten 9.000 medlemmer, men der skal tegnes nye for at holde medlemstallet.

Kredsarbejdsudvalget, kaldet KAU, har særlig fokus på arbejdet i baglandet, og her er Finn Bjerregaard Jørgensen ny formand. Han afløste Anny Rønne, som ønskede at fortsætte som menigt medlem.

Ud over vore egne medlemmer er gaver fra Y’s Men en meget vigtig indtægt for arbejdet. Det vil vi gerne sige en stor tak for! 

 

Økonomi

Det koster penge at drive Soldatermission, og indtægterne kommer fra 3 grupper. Det største bidrag er de penge som kommer fra medlemmer. Sidste år var det ikke mindre end 11. mio., hvor genbrugsbutikkerne var den største indtægt, fuldt af Landslodsedlen, private gaver, arv samt mange forskellige indtægter som kollekter, fonde og Y’s men’s clubber. 

Den anden store indtægtskilde er offentlige tilskud. Vi får dels et driftstilskud til danske soldaterhjem på kr. 4,9 mio., og et tilskud til vore udenlandske soldaterhjem inkl. uddannelse på kr. 600.000,-. Desuden modtog vi til veteranarbejdet sidste år kr. 2,4 mio., + nogle mindre indtægter fra tipsmidler og kommunalt tilskud. I alt bliver det til knap 8,4 mio. fra det offentlige.

Selve salget til soldater bidrager med en bruttoavance på kr. 7,1 mio. Det giver i alt 26,5 mio. Størstedelen af disse penge bruges på løn, svarende til 19,4 mio. resten går til drift af lokaler.

Det er ikke nogen hemmelighed, at det er vanskeligt at få enderne til at hænge sammen, og i 2017 undgik vi kun et underskud i kraft af en arv på kr. 900.000,-. 

Budgettet for 2018 er kun i balance i kraft at en stigning i tilskuddet til veteranarbejdet på kr. 600.000 og en kendt arv på kr. 600.000,-.

Efter drift af soldaterhjemmene i de foreløbigt 8 mdr. kan vi se, at vi er udfordret på omsætningen, som er pænt efter budgettet. Glædeligvis følger gaverne budgettet, og et par mindre arvebeløb ser ud til at redde os i år. Budget 2019 ser til gengæld svært ud, så vi står over for nogle udfordringer med at rejse yderligere penge eller skære omkostninger væk, samtidig med at vi overvejer, hvordan fremtidens soldaterhjem skal indrettes, så der er en sammenhæng mellem indtægter og udgifter. 

 

Medarbejdere

Den 1. august 1993 blev Else og Frank Overby ansat som assistentpar i Høvelte, og 1. maj 1994 tiltrådte de som soldaterhjemsledere i Tønder. Da soldaterhjemmet i Tønder blev lukket og kasernen afhændet, kom de fra 1. januar 2000 til Slagelse, hvor de siden med stor dygtighed har drevet soldaterhjemmet ved Garder Husar regimentet i Antvorskov. Da de ikke har ønsket en offentlig reception, har de fået et jubilæumsgratiale, men jeg synes også, at de i dag skal have en klapsalve fra os der er samlet her --. Tak for de første 25 års fantastisk flot indsats. Ud over det daglige arbejde, har de i perioder været med i bestyrelsen eller projektudvalg. Else er formand for arbejdsmiljøudvalget og Frank er medlem af købmandsudvalget. De har igennem de 25 år naturligvis haft mange volontører, og det er nok ikke uden grund, at mange af dem har været udsendt til de udenlandske soldaterhjem. De har i Else og Frank haft dygtige læremestre og forbilleder. Vi ønsker Guds velsignelse over jeres fortsatte arbejde.

Soldaterhjemmet i Vordingborg har været i en usikker position, og indtil et nyt forsvarsforlig var i hus, har vi ikke ville fastansætte en leder. Derfor havde vi både i efteråret 2017 og igen i foråret 2018 en midlertidig leder i Alexzia, som fra januar rejste til Estland, og fra februar Amalie, der kom hjem fra Irak. Begge piger har gjort det godt. Vi er dog glade for, at vi igen har en fast leder, der med familien er flyttet ind på soldaterhjemmet. Det er et kendt ansigt – nemlig Kirsten Andersen, der sammen med sin mand Søren tidligere har drevet orlogshjemmet på Holmen og soldaterhjemmet i Randers. Søren var som bekendt ansat som medarbejder og soldaterhjemskonsulent. I forbindelse med at Kirsten er ansat som leder i Vordingborg, er Søren frem over ansat 40 % af tiden i Vordingborg og fortsætter i de 60 % som soldaterhjemskonsulent. Det betyder at medarbejderkonsulentopgaverne er fordelt til Bjarke Friis, som har overtaget ansvaret for rekruttering og koordinering af volontører, og Elin Hansen, som har kontakten med funktionsansatte medarbejdere. Hun var i forvejen som veterankonsulent med til at ansætte veteranmedarbejdere, men får så også opgaver ved ansættelse af køkkenmedarbejdere m.fl. Hun deltager også sammen med generalsekretæren i ansættelse af soldaterhjemsledere til både ind og udland.

Da Bjarke i forvejen er både landssekretær og informationsmedarbejder, samt har den koordinerende indsats med genbrugsarbejdet, har vi besluttet at søge en studentermedarbejder på deltid, til at hjælpe med informationsarbejdet samt rekruttering og PR i forhold til volontører. 

Bestyrelsen er jo blevet præsenteret, og som I nok bemærkede, er der kommet flere nye ansigter til. Vi har haft det første møde i den nye bestyrelse, og det ser lovende ud for det fremtidige samarbejde.

Jeg vil gerne til sidst takke for godt samarbejde i det forgangne år med alle medarbejdere på soldaterhjem og på landskontoret. 

Tak for den måde, I repræsenterer vor forening og vort arbejde i hverdagen. Tusind tak til alle for en flot indsats i året, der er gået! 

 

Paulus siger i 1.Kor.3,6: ”Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst”. Små mirakler sker, snart her, snart der. Jeg håber, også denne beretning har været med til at pege på, at ikke alt er problemer, men at der også dette arbejdsår har været mange små glæder – blomster, der ud fra en almindelig betragtning ikke burde være der. Når vi holder trofast ud i arbejdet, planter og vander, så kommer blomsterne også. Vor Gud giver både vækst og arbejdsglæde.