21.11.2018 13:26 Alder: 181 days
Kategori: Irak
Af: Bjarke Friis

Aftensang på KFUMs Soldaterhjem i Irak

Hvordan opleves aftensang ude i det fremmede? Vi har spurgt soldaterhjemslederne på KFUMs Soldaterhjem i Irak: Hvad betyder aftensang for jer?

Interview med Merete og Kris, der har været ledere af KFUMs Soldaterhjem i Irak de seneste tre måneder. 

Hvilke sange synger I til aftensang på KFUMs Soldaterhjem i Irak?
Til aftensang på KFUMs Soldaterhjem i Irak synger vi: Nu går solen sin vej, Vær du mig nær, Altid frejdig, når du går, Du, som gir os liv og gør os glade, Du, som har tændt millioner af stjerner, Fred hviler over land og by og Linedanser. En enkelt gang har soldaterne valgt, at vi skulle synge Linedanser til aftensangen, mens vi har foreslået de øvrige salmer.


Synger soldaterne med?

Nogle af soldaterne synger med, hvis de kender salmerne. Mindst halvdelen af soldaterne, der deltager i andagterne, er engelsksprogede, og de kender ikke de danske salmer, men de følger med i PULS- sangbogen. Fordi der er så mange engelsksprogede deltagere til aftensang, kunne vi godt savne nogle flere engelsksprogede salmer.

Hvordan oplever I aftensang og fællessang i Irak?
Det er forskelligt, hvordan aftensangen opleves. Nogle soldater går, mens andre soldater bliver og virker passive. Der er også de soldater, der følger interesseret og aktivt med. Bagefter har vi oplevet, at de takker for andagten, og nogle spørger mere ind til temaet.
Vi oplever ikke, at soldaterne synger andre steder end på KFUMS Soldaterhjem.
Andagten her afvikles altid på engelsk, idet der altid er en del (cirka halvdelen eller mere) soldater fra flere forskellige lande, som regel altid fra: Danmark, USA, Holland, Norge, Irak, Estland, Letland, Litauen og nogle gange også fra Frankrig, Spanien m.fl.

Af Bjarke Friis