05.05.2018 10:16 Alder: 140 days
Kategori: Soldatervenner
Af: Jesper Hornstrup

Bestyrelsens beretning

Ved dagens formands- og kasserermødet i KFUMs Soldatermission aflagde landsformand Jesper Hornstrup beretning. Læs beretningen her.

Det er i dag den 5. maj, dagen for Danmarks befrielse i 1945. Efter 5 mørke år blev Danmark endelig frit og optimismen blomstrede. Senere kom den kolde krig og atomtruslen som de fleste af os der er tilstede i dag er vokset op under. I 1989 – i dagene lige der omkring hvor KFUMs Soldatermission fejrede 100 års jubilæum, faldt Sovjetunionen sammen og Berlinmuren blev brudt ned. Vi har lykkeligvis været forskånet for krig i Danmark i mange år, men vi har haft masser af danske soldater ude for at kæmpe for freden.

Efter nogle år med nedrustning i Europa og venskabelig kontakter til store dele af vore tidligere fjender i Sovjetunionen, oplever vi desværre en øget konflikt i forhold til Rusland. Der oprustes på begge sider og der er elementer der ligner tiden med den kolde krig. Det påvirker også os i Danmark.

Vi ser det først og fremmest ved at Danmark har sendt 200 soldater til Estland i en fælles Nato mission. Den 10. januar lettede 2 Herkules transportfly fra Roskilde lufthavn med soldaterne og de 2 medarbejdere fra KFUMs Soldatermission – Malene Vangsgaard Asmussen og Alexzia Thiyakarajah, som skulle oprette et soldaterhjem. Det er historisk, at vi er med på hold 1 og det siger noget om, hvor vigtigt et soldaterhjem er for Forsvaret og vore soldater.

Jeg kommer senere tilbage med lidt mere om Estland.

Vi ser også den nye trusselsbillede i det nye forsvarsforlig. Her er der tilført ekstra midler og der oprettes flere faste stillinger og indkaldes ca. 500 ekstra værnepligtige årligt. Selv om vi endnu ikke præcis ved, hvordan det vil påvirke vores arbejde i KFUMs Soldatermission, så betyder flere soldater i Forsvaret også større søgning på soldaterhjemmene både på hjemmekasernen og i øvelseslejre. Budgettet vil stige fra 800 mio. ekstra i år til 2,4 mia. ekstra i 2023, hvor forliget vil have fuld effekt.

Lad os i første omgang se lidt tilbage på hvad der er sket siden sidste Formands- og kasserermøde.

Da HKH Kronprinsessen i 2012 sagde ja til at være protektor for KFUMs Soldatermission var det for en 5- årige periode, så sidste år søgte vi om forlængelse og det blev foreløbigt forlænget frem til 2022. Det ser vi som en stor anerkendelse af vores arbejde, og jeg havde også den fornøjelse igen på vores alles vegne at være til Nytårskur på Christiansborg den 4. januar.

At have Kronprinsesse Mary som protektor, tror vi har betydning ved fondsansøgninger og i samarbejde med mange offentlige og frivillige samarbejdspartnere.

I de sidste 2 år har vi også haft et Advisory board, som vi har brugt til sparring omkring fremtiden. Gode folk med baggrund i både kirke, forsvar, politik, erhvervslivet og socialt arbejde er kommet med gode idéer til vores arbejde. De har bl.a. opfordret os til at have en tættere kontakt til de politiske beslutningstagere.

Derfor har vi det seneste år arbejdet med at blive mere kendt blandt Forsvarspolitikerne. Flere ordførere har været på besøg på soldaterhjem og SoldaterRekreation. Bjarke Friis har været opsøgende i forhold til forskellige politikere på Christiansborg. I efteråret havde Per, Bjarke og Solveig fra Hvorup foretræde for Forsvarsudvalget for at fortælle om de udfordringer vi og veteransagen står over for. Ekstra vigtigt lige op til vedtagelsen af et nyt forsvarsforlig.

Vi vægter også at skiftende forsvarsministre får et godt kendskab til vores arbejde, således var Claus Hjort Frederiksen i slutningen af august 2017 på besøg i Høvelte og mødte flere af veteranerne og medarbejderne der. Han har et stor interesse for sagen og var få dage efter åbningen af soldaterhjemmet i Estland på besøg sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen. De blev de første til at skrive på soldaterhjemmets VIP rude.

Vi modtager stor respekt fra politikerne fra begge sider af folketinget, og ser det også som en anerkendelse at vi har fået forøget vores tilskud til veteranarbejdet med kr. 600.000 til i alt 3 mio. i 2018, derudover modtager vi kr. 4,9 mio. til det hjemlige soldaterhjemsarbejde og yderligere kr. 600.000 til vore udenlandske hjem. I alt 8,5 mio. ud af vores samlede budget på ca. 24 mio. Det vil sige ca. 1/3 af vores budget kommer fra Finansloven og er dermed politisk bevilligede.

 

Det daglige arbejde på de 14 soldaterhjem i Danmark.

Det daglige arbejde på de hjemlige soldaterhjem ligner hvad vi har fortalt de øvrige år. Det er jo hele grundstammen i arbejdet. Der hvor vi skaber hjem med åbne arme og dele evangeliet til de mange værnepligtige og fastansatte soldater, som kommer på besøg.

Man kan kikke på arbejdet på mange måder, men et er at se lidt på besøgstallet. Ser man på de samlede tal har det været en stigning i forhold til 2017 både i antal ekspeditioner (14,1%) og antal deltagere til andagter (6,6%) og andre aktiviteter (24,4%). Stigningen har dog en forklaring i at soldaterhjemmet i Irak har været i drift hele 2017 og har oplevet en stigning fra 11.115 besøg i 2016 til 73.553 besøg i 2017 og dermed steget fra 3,2 % af det samlede besøgstal til at være 18,5%. Tallene dækker et fald i Danmark på 13.205 ekspeditioner og også et lille fald i deltagertallet ved andagterne i Danmark på 1.105 deltagere. Alt i alt har vi haft lige knap 400.000 besøg på de 15 soldaterhjem. Det må vi have lov at glæde os over, og vi tror at stigningen vil fortsætte i 2018 med driften af soldaterhjemmet i Estland. 

 

Soldaterhjem for udsendte

At soldaterhjemmet i Irak er et populært samlingssted vidner besøgstallet om, og vi modtager mange positive tilbagemeldinger fra soldater. Da vi havde vores møde sidste år var det Judy Jokumsen og Selma Schou som var ledere, og de havde i lighed med andre ledere besøg af forskellige VIP’er. Bl.a. den nytiltrådte forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som blev så imponeret over de 2 kvinders store indsats, at han besluttede at tildele dem Forsvarsministerens medalje. Den blev overrakt ved en højtidelighed den 17. november sidste år i Forsvarsministeriets helt nye domicil på Holmens Kanal nr. 9 i København. Det er en medalje som kun udleveres meget få af, så både vi og i særdeleshed Judy og Selma har grund til at være stolte.

Da vi havde Formands- og kasserermøde sidste år var vores veterankonsulent Elin sammen med Hanna Najbjerg leaveafløsere i Irak. En leaveafløsning klædte Hanna godt på til opgaven, hvor hun sammen med Amalie Ehmsen har drevet soldaterhjemmet med stort succes fra august 2017 til februar 2018. 

Deres leaveafløsere i november-december var Simon Stoof og Daniel Kjeldsen.

Soldaterhjemmet i Irak oplever stigende besøgstal og havde i sidste måned 8.325 besøg, det vil sige et gennemsnit på 268 hver dag hele måneden. Siden februar har det været Miriam Thun Madsen og Simon Søvndal der driver soldaterhjemmet med højt humør.

Som nævnt er soldaterhjemmet i Estland blevet etableret i byen Tapa 150 km fra den russiske grænse, hvor der er ca. 800 britiske soldater + 200 danske ud over de estiske soldater. Det er planen at der skal være danske soldater i 2018 og 2020, så de lokaler vi har fået stillet til rådighed må vi ikke ændre på, da de skal afleveres i samme stand. Det er dog lykkedes Alexzia Thiyakarajah og Malene Vangsgaard Asmussen at få det indrettet hyggeligt og soldaterne sætter pris på soldaterhjemmet.

Som leaveafløsere er Mette og David Johansen lige nu i Estland og de afløser også i Irak her i maj/juni når Miriam og Simon skal hjem på en velfortjent leave. Mette er lige færdig som lærer og David har afsluttet BA i teologi. De har været i praktik i Oksbøl forud for udsendelsen.

I får lige en kort film som Bjarke har optaget da han i marts var på besøg hos Malene og Alexzia i Estland. Se klippet her. 

 

Veteranarbejdet

I efteråret var det 5 år siden vi indviede det første KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro og her i foråret er der så gået 5 år siden vi åbnede i Hvorup – eller Aalborg, som vi har besluttet at kalde soldaterhjemmet.

Det har været meget spændende og lærerige år. For 2 år siden ansatte vi Elin Hansen som veterankonsulent for at kvalitetssikre arbejdet og også foretage en evaluering. Hun forelagde evalueringen for bestyrelsen ved vores møde den 5. marts, og vi kan glæde os over at veteranerne melder meget positivt tilbage om hvilken forskel vi gør for dem. Noget af det som de især fremhæver er at et ophold på KFUM giver struktur i hverdagen, og soldaterhjemmet er med til at genopbygge relationer til familie og venner. De slår alle på at Soldatermissionens kristne værdier er af stor betydning og vi oplever også at en del søger andagterne. På soldaterhjemmet hjælper vi også med at få økonomiske overblik, en vigtig skridt til at tage kontrol over sit eget liv.

I eftermiddag kan I glæde jer til at høre hvordan Jesper, der bor på KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro, har oplevet det på egen krop.

Der er naturligvis en løbende udskiftning på SR, da tanken er at det skal være et midlertidigt botilbud, som skal hjælpe veteranerne til at finde tilbage til en normal hverdag. Dog må vi konstatere at der er en del veteraner som har vanskeligt ved at flytte ud i egen bolig. Det har givet anledning til en del drøftelse i bestyrelsen og også til nedsættelse af en form for tænketank med eksterne specialister. Vi er i dialog med Veterancentret og politikerne om behovet for tidsubegrænsede botilbud til veteraner. Det er et område, som I helt sikkert vil høre mere om.

Der hvor de første erfaringer blev skabt med at tage hånd om veteraner, var her i Fredericia. Før der overhovedet var tale om veteranpolitik eller at veteraner skulle have et særligt tilbud, har der boet veteraner på sofaer eller tomme volontørværelser, ja i perioder har der været 5 veteraner på første sal, som skulle dele et badeværelse og kun havde et primitivt tekøkken. Derfor har vi gennem flere år drøftet hvordan vi kunne opdatere 1. salen, så der kom tidssvarende rammer. De 4 andre steder har vi nybyggede værelser med eget bad og gode køkkenfaciliteter. Den 3. januar rykkede håndværkerne ind og kort før påske var håndværkerne færdige, så vi nu har 4 store flotte ét værelseslejligheder med eget bad og med et stort køkken/opholdsrum. Den 6. april havde vi indvielse under stor mediebevågenhed, hvor den lokale oberst, borgmester og jeg i fællesskab klippede det røde bånd. Ca. 150 fremmødte nød det flotte vejr, Slesvigske musikkorps, flot kagebord og gode hilsner. Jeg synes det er blevet rigtig flot og hjemligt. Møblerne er nogle som en veteran skaffede os gratis fra et Hotel i Nyhavn suppleret med møbler, som vi har fået fra Hotel Trinity her i Fredericia.

I kan se lidt fra dagen på dette videoklip.

 

På flere soldaterhjem er der veteranarbejde uden at der er et botilbud. Der drives veterancafé på soldaterhjemmet i Vordingborg, Aalborg og på orlogshjemmet i Frederikshavn. Sidstnævnte sted er en lokalkomité i fuld gang med at rejse midler til en tilbygning, så der kan blive en veteranstue, som også kan gøre gavn for alle de øvrige gæster. Borgmester Birgit Stenbak Hansen er formand og skolechefen for Søværnets skoler er sammen med veteraner, erhvervsfolk og politikkere med til at skaffe midlerne i tæt samarbejde med økonomichef Steen K Sørensen.

Børn af veteraner bliver desværre også påvirket at veteranernes mén. Derfor afholdes der på 3 soldaterhjem i øjeblikket ”samtale-grupper for børn og unge” – bl.a. her i Fredericia. Det er en psykolog fra Veterancentret, der står for programmet for børnene, og de voksne får også lejlighed til at mødes, Familienetværket medvirker også i arrangementet som løber over 10 onsdage med start den 4. april.

Sommerlejr for veteraner og pårørende afholdes igen i år i Tranum i Nordjylland. Det er soldaterhjemmet i Aalborg der sammen med Veteranstøtten og Veteranoasen står for lejren, der løber fra den 2. – 6. juli. Takket være midler fra Veterancentret på kr. 150.000,- er der gratis deltagelse for både veteraner og familier.

 

Medarbejdere

Sidste år kunne jeg fortælle at Pia og Ivan Ælmholdt netop var fratrådt som lederpar i Varde. Efter nogle måneder hvor medarbejderne drev soldaterhjemmet med støtte af Søren Andersen blev Diakon Anders Damgaard Kjeldsen ansat som ny soldaterhjemsleder pr. 1. august. Som jeg nævnte sidste år har vi besluttet at der ansættes en leder pr. soldaterhjem, som stedfortræder er kontorassistent Marianne Kruse ansat. I efteråret fratrådte veteranmedarbejder Inger Rask, hun er afløst af diakon Allan Hansen, Grindsted.

I Vordingborg fratrådte Helge Ransbæk som soldaterhjemsleder med udgangen af august for at tiltræde en stilling i Aarhus. Da der var usikkerhed om fremtiden i Vordingborg, besluttede vi i bestyrelsen at afvente det nye forsvarsforlig inden vi opslog stillingen. Som midlertidig soldaterhjemsleder har Alexzia Thiyakarajah gjort det godt, indtil hun i januar rejste til Estland. Lige nu er der også en midlertidig løsning, da Amalie Ehmsen forlængede udsendelsen til Irak med ansættelse i Vordingborg. Hun har foreløbigt kun lovet at blive indtil dette værnepligtshold rejser til 1. juni. 

I Skive fratrådte Per Anderson med udgangen af februar for at drive en cykelforretning i Brande, ægtefællen Birthe Anderson driver soldaterhjemmet videre og har fået en assistent Maria som stedfortræder. 

I Aalborg har vi opnormeret bemandingen med diakon/pædagog Benny Rosenberg Jørgensen på deltid.

På landskontoret har vi taget afsked med vores bogholder Inger Marie Nielsen. Hun har været ansat i 46 år og 10 mdr. – det er rekord i KFUMs Soldatermission. Som ny bogholder har vi ansat Mie Eriksen, Vejle. Vi glæder os over at hun er faldet rigtig godt ind i arbejdet.

Der skal lyde en stor tak til de som er fratrådt for indsatsen i kortere eller længere tid og for et stort velkommen til de nye medarbejdere.

 

Bestyrelsen

Der sker en del forandringer i bestyrelsen. I lige år er de bestyrelsesvalgte medlemmer på valg, det er Hans Jesper Helsø, Ninna Simmelsgaard og Erik Klausen. Helsø ønsker at stoppe efter 10 år og han bliver 70 år her til sommer. Ninna er flyttet til Færørene og Erik Klausen skifter kasket idet han indtræder som KFUM & KFUKs repræsentant. Både IM og KFUM & KFUK og medarbejderne vælger deres repræsentanter i ulige år, men KFUM & KFUKs post har været vakant det sidste år, indtil Erik Klausen overtager posten. 

Nyvalgt af bestyrelsen er major Preben Friis Hauge, Sig ved Varde. Preben er også medlem af byrådet i Varde og i regionsrådet for Syd for Venstre. Nyvalgt er også konsulent og jurist ved KRIFA i Kolding Bjarne Ingemansen, Fredericia og som ungdomsrepræsentant har vi valgt frivillig værnepligtig i Oksbøl, fhv. volontør i Varde og Skive, Birgitte Frost Clausen fra Toftlund. 

Som bekendt er der hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer der vælges af deltagerne ved Formands- og kasserermødet. I år er Merete Værge og Henrik Busk Rasmussen på valg. Merete er villig til genvalg og Henrik har besluttet at stoppe efter 10 år. Vi glæder os over at der er kompetente kandidater til at tage over. Opstillet ud over Merete, er provst Ole Rasmussen, Lemvig provsti og fhv. børnehaveleder, Finn Bjerregaard Jørgensen, Fredericia – i har fået deres præsentation tilsendt.

Der skal lyde en stor tak til Hans Jesper Helsø for at dele erfaringer og netværk fra tiden som forsvarschef og for et stort engagement omkring oprettelse af KFUMs SoldaterRekreation herunder kontakt til mange store fonde. Tak til Ninna Simmelsgaard Broe for en meget stor indsats som formand for SMU, for at dele ud af erfaringer fra udsendelsen til Afghanistan og arbejdet som diakon/pædagog. Også tak til Henrik Busk Rasmussen for at dele ud af dine erfaringer som feltpræst og sognepræst bl.a. ved afholdelse af gudstjenester og som medlem af lokalkomitéen i Aalborg. Til Erik skal der lyde en ønske om fortsat godt samarbejde.

Vi siger velkommen til de nye medlemmer og ser frem til det fortsatte samarbejde med de som fortsætter. Vi har et konstruktiv og frugtbart samarbejde i Bestyrelsen.

 

Tak også til alle jer på kontoret, generalsekretæren, kontor/og økonomichefen, landssekretæren, og Søren og Elin for en god og solid indsats. 

Tak til jer, der står i det daglige arbejde på soldaterhjemmene, ledere, volontører og frivillige. Tak for den måde, I repræsenterer vor forening og vort arbejde i hverdagen. Tusind tak til alle ansatte for en flot indsats i året, der er gået! 

Afslutning

I dag for 78 år siden blev Danmark befriet. Og vi har siden nydt godt af friheden på det personlige og politiske plan. En frihed, som ikke er en selvfølge; ikke mindst når vi ser os om i verden. Også i dag truer mørke, brutale kræfter mennesker. Magtbrunstige statsmænd drømmer storhedsdrømme. Grund til at synge, som vi skal senere på dagen, at 

”du som styrter de stoltes riger

og løser fangne af bolt og bånd, 

dig flyver hjerternes tak i møde,

vor skæbne er i din stærke hånd.”

Ja, vor skæbne er i Herrens hænder, den Herre, der vil frelse og sætte fri fra alle bånd.