15.11.2017 14:21 Alder: 337 days
Kategori: Karup
Af: Anne og Allan Schrøder

Et soldaterhjem - 22 ledere

KFUMs Soldaterhjem, Karup – altså det der ligger i Kølvrå kunne lørdag den 11/11 fejre 70-års fødselsdag.

Soldaterhjemsarbejdet ved flyvestationen begyndte i 1946 i bygninger på flyvestationen, men d. 11/11 1947 blev den første bygning rejst på grunden lige over for hovedvagten.  Alle Kølvrås indbyggere var inviteret til morgenkaffe og en blandet flok på ca. 100 mennesker – kølvråborgere og inviterede gæster - mødte op til rundstykker. Til selve fødselsdagen havde vi inviteret alle tidligere ledere, tidligere fastansatte samt nuværende bestyrelsesmedlemmer og det var glædeligt at omkring 70 mødte op.  Vi startede med en gudstjeneste i den kirkesal der ligger inde på flyvestationen, hvor vores lokale flyverpræst gjorde tjeneste og derefter var der frokost på soldaterhjemmet.  Stationschefen og oberst for Helikopterwing, LAN, bragte en hilsen fra flyvestationen, hvor han bl.a. fortalte om det nye forsvarsforlig der er på vej, og som ikke forventes at give de store ændringer her i Karup.

Der var ros til arbejdet gennem de 70 år som de værnepligtiges dagligstue men også for den nærhed, som er vores grundsten, og for at vi altid sætter soldaten/mennesket i centrum. Landsformand for Soldatermissionen Jesper Hornstrup bragte en hilsen fra organisationen, hvor han bl.a. omtalte den specielle selvstændigheds-/lokaleaftale som vi har her i Kølvrå, for øvrigt som det eneste soldaterhjem, båret af et højt lokalt engagement.  Efter frokost var der tid til billeder fra de 70 år, samt til fotografering, og her kunne man se 22 ledere i en lang række. De ældste var Annemarie og Erik Bærenholdt, der var ledere fra 1952 – 1954, og så fordelte de andre sig over de sidste 60 år.  En god dag med mange minder sluttede med kaffe og lagkage (det er vel soldatermissionen) og et på gensyn til 75-års fødselsdag i 2022.