09.03.2018 14:59 Alder: 197 days
Kategori: Høvelte
Af: Bjarke Friis

”Før overlevede jeg. Nu lever jeg fra dag til dag”

Veteranen Ronnie Schmücker er inde i en god periode. Opholdet på KFUMs SoldaterRekreation og Veteranbo har givet den stabilitet, der er en forudsætning for igen at kunne mestre livet.

Ronnie Schmücker fotograferet sammen med prins Joachim ved Invictus Games.

Ronnie Schmücker er den veteran, der har boet længst tid på KFUMs Veteranbo i Høvelte. Til efteråret 2018 er det tre år siden, Ronnie flyttede fra KFUMs SoldaterRekreation til Veteranbo, der er en tidsbegrænset bolig i tre år. ”Tidsbegrænsningen er en stressfaktor”, forklarer Ronnie, der gerne vil blive boende på KFUMs Veteranbo i Høvelte. ”Det giver mig tryghed at bo sammen med andre veteraner. Det her er min base, og jeg kan ikke overskue at skulle flytte”, uddyber balkanveteranen, der ikke er i tvivl: Der er brug for permanente boliger til veteraner. 

Udsendelsen 

To gange har Ronnie været udsendt som soldat til Balkan. Mere præcist var destinationen det FN-område i Kroatien, der var besat af Serbien. Missionen mellem 1992 og 1995 hed UNPROFOR, hvor Ronnie var udsendt som minerydder. ”Jeg var virkelig bange”, husker han tilbage. Det virker lidt underligt at høre fra en stor og stærk fyr, men Ronnie taler reflekteret og viser også sin sårbarhed. Det tog halvandet år at lande i Danmark, hvor han kom hjem med battlemind. 

Hjemme igen 

To år efter hjemkomsten aftrådte Ronnie i Forsvaret, men det betød bestemt ikke, at han sad i et hjørne og pillede næse. ”Der var en lang periode, hvor jeg havde to eller tre jobs. Jeg havde familie og aftenskole. Jeg var med i en motorcykelklub. Jeg havde et meget højt aktivitetsniveau, men der var styr på det”, husker Ronnie tilbage om sin tid med turbohjerne. I næste sætning erkender veteranen, at han levede et dobbeltliv. I en periode har han haft en kriminel løbebane. I den situation ville mange veteraner have påbegyndt et misbrug. Eneste misbrug for Ronnie har været sukker. ”Jeg tog 30 kg på i løbet af tre måneder. Årsagen var chips, cola og mit mindset. Jeg er så heldig, at jeg kan forstå mine diagnoser”, forklarer den 150 kg tunge veteran, der er uddannet pædagog og leder. For trekvart år siden stod vægten på 166 kg. Ronnie forklarer, at vægten skal ned på 130 kg. Han har en fem dages træningsuge og er godt på vej. 

Vendepunkter 

Den 15. maj 2013 blev Ronnie sygemeldt. Lægen konstaterede stress, og det var slut med at køre på turbo. ”Jeg kan huske, at fire af mine kammerater fra motorcykelklubben kom hjem til mig. Vi kører ikke, før du har en aftale med Veterancentret, sagde de”. Ronnie fik en aftale med en psykolog, men han sad fast i sit eget hjem. Hans økonomi var elendig, og til sidst sad han uden lys og varme i sit eget hus. Der var lukket for kreditten, og i banken fik Ronnie det råd at oprette en ny konto for at starte på en frisk. Jeg fornemmer Ronnies irritation over ikke at kunne leve op til sit  eget ideal om ordentlighed: At hver betaler sit. 

I juni 2014 flyttede Ronnie ind på KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro. Han kendte KFUMs Soldaterhjem som spisested fra sin soldatertid i Randers, og Veterancentret var med til at formidle kontakten til Holstebro. Efter to en halv måned i Holstebro flyttede Ronnie til KFUMs SoldaterRekreation i Høvelte. Anledningen var, at Ronnies ekskone og børn flyttede til Sjælland, og samværet med børnene var og er en stor motivationsfaktor i Ronnies liv. Rækkehusene i Høvelte blev derfor interessante, for her er der bedre mulighed for at have sine børn på besøg i weekenderne. 

Et andet stort vendepunkt for Ronnie har været at opleve kammeraten Magnus, der ligeledes boede på KFUMs Veteranbo i Høvelte, indtil Magnus i juni 2016 begik selvmord. ”Det ændrede mit liv”, mener Ronnie, der også har haft selvmordstanker i perioder. ”Jeg havde meget med Magnus at gøre. Vi havde ens interesser og begge en tendens til at isolere os. Farrollen havde vi også tilfælles. Men Magnus havde en depression, det har jeg ikke”. Ronnie oplevede, at Magnus kaldte på hjælp. Da Magnus forsvandt mobiliserede Ronnie en eftersøgning med hundehold og mobiliserede hjælp fra blandt andet Hjemmeværnet. 

”Begravelsen af Magnus satte rigtig mange tanker i gang. Jeg var nødt til at tage en beslutning. De grimme tanker kommer, men jeg har redskaber til at håndtere dem. Før overlevede jeg. Nu lever jeg fra dag til dag”, lyder det eftertænksomt fra beboeren på KFUMs Veteranbo. 

At leve med PTSD

Fokus er på Ronnies nærmeste udviklingszone. ”Skade gør, at jeg har nogle udfordringer”, erkender den PTSD-ramte veteran, der har fire diagnoser. De første to er PTSD i svær grad og personlighedsforstyrrelse. Den tredje er agorafobi, som er en form for social angst. Fjerde diagnose lyder på kompleks PTSD. Ronnie fremsiger sygdommene næsten med et smil på læberne, der virker som en maske overfor den dybe alvor, der ligger bag hver af disse diagnoser. 

I september måned var Ronnie med til Invictus Games i Toronto for at repræsentere Danmark. ”Det var en meget unik oplevelse og en personlig rejse. Der var TV på, og jeg trykkede hånd med prins Harry og prins Joachim” forklarer Ronnie, der meget gerne vil med igen, når Invictus Games afholdes i Sydney i 2018. Kuglestød og bænkpres er Ronnies to discipliner, men i Toronto kom han kun til start i den ene disciplin. ”Der gik PTSD i den”, forklarer Ronnie med henvisning til de mange angstanfald, han fik undervejs.  

Træningen har gjort en positiv forskel for Ronnie. Det har givet et mål i Ronnies udviklingszone, og samtidig er vægten nedadgående. Ronnie er ikke i stand til at arbejde, men træningen er med til at give dagene indhold og struktur. Desuden er det velkendt, at træning medfører en fysisk træthed med positiv effekt på nattesøvnen, som volder mange PTSD-ramte problemer. 

Begejstring og kritik

Det er tre et halvt år siden Ronnie flyttede ind på KFUMs Soldaterhjem. ”Det har reddet mit liv at flytte ind på KFUM”, mener veteranen, der ikke tøver med at rose stedet og konceptet. Om veteranteamet på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte vurderer den pædagoguddannede Ronnie:”Jeg oplever, at det er et godt hold i øjeblikket. De har en empatisk tilgang, og det er meget vigtigt. Særligt Morten gør en forskel”, oplever Ronnie. Veteranmedarbejder Morten Bech har arbejdet på KFUMs Soldaterhjem i et år med veteraner, og Morten er Ronnies kontaktperson. Som bekendt er der ingen roser uden torne, og Ronnie har også kritik af stedet. ”Integritet og respekt er helt afgørende, for tillid er det eneste, man har at arbejde med her på stedet”. Ronnie har oplevet, at hans tillid blev brudt på KFUMs Soldaterhjem, men er fokuseret på at komme videre. Næstekærlighed og respekt er vigtige værdier for Ronnie, der gerne giver sit bud på en god veteranmedarbejder på KFUMs Soldaterhjem. ”Love, loyality and respect. Eller det gamle udtryk: At fare med lempe. Det er vigtigt at mærke efter og gå stille og roligt frem”, påpeger Ronnie, der ikke har mistet sin pædagogiske faglighed.  

Ronnie kritiserer også et udtryk, der er blevet brugt meget i KFUMs Soldatermissions egne beskrivelser af SoldaterRekreation: Vi asfalterer, mens vi kører. Det er ikke godt nok, mener Ronnie. 

Som informationsmedarbejder i KFUMs Soldatermission må jeg vedkende mig en del af ansvaret. For syv år siden synes jeg, at det lød som en smart overskrift på et koncept, der ikke var helt færdigudviklet. Når der i dag kigges tilbage, er kritikken berettiget. 

Det ændrer dog ikke ved, at KFUMs veteranboliger i dag er efterspurgte, og i Høvelte er alle boliger fyldte. Konceptet er blevet tilpasset til en målgruppe, som har vist sig at have et større behov end antagelsen var i 2012, hvor KFUMs SoldaterRekreation blev indviet det første sted i Danmark.  

Veteranerne plejer at spise aftensmad sammen på soldaterhjemmet, og det er ifølge Ronnie blevet rigtig hyggeligt. Der er mange PTSD-ramte veteraner samlet ved KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, og derfor har det stor betydning, hvordan stemningen er blandt beboerne. Negativ attitude kan hurtigt smitte. 

Livsfilosofi

På en tatovering angiver Ronnie sin livsfilosofi: ”Every man is an architect of his own life”. Ronnie forklarer, at det ikke svarer til den liberale opfattelse om, at enhver er sin egen lykkes smed. At være arkitekt på sit eget liv er noget andet. Hvis enhver er sin egen lykkes smed, så har man selv ansvar for sin egen skæbne. Som arkitekt kan man fraskrive sig de eventuelle fejl, som håndværkerne har begået undervejs i byggeriet. 

”Jeg har gået i søndagsskole, og mine næstekærlighedsbegreber er intakte. Jeg har ikke noget imod at bede Fadervor, men jeg synes, at tro er en meget privat sag. Jeg er ikke ritualiseret i min tro”, forklarer Ronnie. Ritualer omkring tro er der på KFUMs Soldaterhjem, hvor soldater og veteraner har mulighed for at synge aftensang, deltage i andagt og folde hænderne til Soldatens Bøn eller Fadervor. Ronnie virker mere optaget af næstekærlighedsbegrebet, hvor den kristne tro udleves i handling. 

Fakta: Battlemind og homemind

Battlemind er en sindstilstand, hvor kroppen er i alarmberedskab. Battlemind udvikles i kampzoner og er en tilstand af stress.

Homemind er en betegnelse for lavt stressniveau i kroppen. Benyttes som modsætning til battlemind. 

Fakta: Invictus Games

Invictus Games er populært blevet kaldt OL for veteraner. Det blev holdt for tredje gang i 2017, hvor der deltog i alt 550 veteraner fra 17 lande. De 12 discipliner er: atletik, bueskydning, cykling, ergometerroning, golf, kørestolsbasket, kørestolsrugby, kørestolstennis, siddende volleyball, styrkeløft, svømning og en konkurrence i biler fra Jaguar og Land Rover. Danmark er med i alle discipliner undtagen kørestolstennis. Det er den britiske prins Harry, der står bag Invictus Games.