06.05.2017 22:22 Alder: 1 year
Kategori: Soldatervenner
Af: Bjarke Friis

Genvalg på F- og K-mødet

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Kredsarbejdsudvalget på Formands- og Kasserermødet i Fredericia lørdag den 6. maj

Ryes Kaserne i Fredericia lagde rammerne til dette års formands- og kasserermøde, hvor repræsentanter for landets mange soldatervennekredse og de 14 genbrugsbutikker tilknyttet KFUMs Soldatermission samledes. Her var der både beretninger, foreliggelse af regnskab samt valg til bestyrelsen og Kredsarbejdsudvalget (KAU)

Jesper Hornstrup og Vibeke Schmidt blev begge genvalgt til KFUMs Soldatermisssions bestyrelse om lørdagen. Forud for mødet havde medarbejderne valgt veterankonsulent Elin Høyer Hansen og soldaterhjemsleder Birthe Anderson som medarbejderrepræsentanter til KFUMs Soldatermisions bestyrelse. Elin er nyvalgt og afløser soldaterhjemsleder Leif Hove Nielsen, der blev valgt som suppleant. Bestyrelsen har allerede konstitueret sig med Jesper Hornstrup som formand og Bo Mejlgaard som næstformand, begge genvalg.

Solveig Hoffmann Pedersen og Svend Erik Hansen blev begge genvalgt til KAU. Her blev Rebekka Stagis Kjeldgaard Madsen ligeledes genvalgt som suppleant til  arbejdsudvalget. 

Formands- og kasserermødet blev afviklet i fordragelighed med god debat om opgaver og udfordringer særligt i kredsarbejdet med at skaffe støtte og opbakning til arbejdet på KFUMs Soldaterhjem. Ca. 90 personer var samlet fra hele landet til mødet. 

Eftermiddagen bød på to interessante foredrag. Det første af Ceremonimester i Kongehuset og Oberst Kim Kristensen, der tidligere har haft ansvaret for udsendte soldater i blandt andet Afghanistan. Det andet foredrag af Thea, der for et par måneder siden er kommet hjem fra Irak efter at have været udsendt som leder af KFUMs Soldaterhjem inklusiv opbygning af hjemmet i efteråret 2016. Begge foredrag gav interesante indblik i at være udsendt for Danmark, hvor sidste foredrag selvfølgelig havde særlig vægt på KFUMs Soldaterhjem for udsendte soldater i Irak.