21.12.2017 07:24 Alder: 1 year
Kategori: Holstebro
Af: Bjarke Friis

”Her er meget medmenneskelighed”

UIla Martinsen er socialrådgiver og arbejder med veteraner ud fra Holstebro Kaserne. Der er et tæt samarbejde med KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro, som Ulla her sætter ord på.

Ulla Martinsen er ansat i Forsvarets Veterancenter og har arbejdet med veteraner i fire år, hvor hun kan se flere ændringer i arbejdet. Der kommer flere akutte opkald på døgntelefonen, og der dukker stadig Balkanveteraner op. Veteraner fra Irak og Afghanistan virker mere bevidste om mulige efterreaktioner, formodentlig fordi Forsvaret er blevet bedre gearet til at håndtere efterreaktioner. 

KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro er en tæt samarbejdsparter, og Ulla er på fornavn med medarbejderne: ”Jeg har meget godt at sige om samarbejdet med Tut (Nathalie, red.), Troels og Niels. De er meget lette at kommunikere med, og nu kender jeg deres positive livssyn. De har humor, selvom de står med veteraner, der har tunge problemer”. Om samarbejdet fortæller Ulla: ”I praksis ringer og sms’er vi sammen. De er gode at sparre med, og jeg har lært meget af samarbejdet. Det er et tværfagligt samarbejde, hvor vi supplerer hinanden, og det giver en mere helhedsorienteret indsats overfor veteranerne. Vi har et fælles mål og en fælles forståelse. Veteranerne skal videre fra soldaterhjemmet, og de skal være selvforsørgende”.

Relationsarbejde

Engagement er ifølge socialrådgiveren et nøgleord for det arbejde, der finder sted på KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro. Ulla har blandt andet bemærket, hvordan det overvejes for hver enkelt ny beboer, om vedkommende passer ind med de veteraner, der i forvejen bor på KFUMs SoldaterRekreation. ”Det er ansvarligt at sige nej til nogen, når man overvejer, om veteranerne er gode for hinanden”, mener socialrådgiveren. ”Her er et nærvær, hvor Tut, Troels og Niels laver relationsarbejde ved at bruge sig selv. Tilbuddet formes af de mennesker, man er, og her er meget medmenneskelighed. De ser menneskeligt på andre, og det gør veterantilbuddet godt, slutter Ulla.