17.05.2018 15:33 Alder: 1 year
Kategori: Borris
Af: Praktikans Michala Feveile

Her kører kantinevognen to gange dagligt

Fra KFUMs soldaterhjem i Borris kører kantinevognen ud til lejrens skydebaner to gange om dagen og tilbyder soldaterne forfriskninger.

Kantinevognen overrasker

Kantinevognen kører ud til (de værnepligtige) soldaterne på skydeøvelser og tilbyder henholdsvis  varm mad og drikke om vinteren og kolde drikkevarer og is om sommeren.  Det er populært.

Soldaterhjemsleder Karin Jensen fortæller, at især de nye rekrutter bliver glædeligt overrasket, når vognen kommer ud.  ”Jeg husker især, da politikadetterne til grænsevagten trænede på skydebanen, og deres overordnede kom hen på soldaterhjemmet for personligt at fortælle, hvor stor pris de satte på kantinevognen, og gav os en stor tak”, fortæller Karin glædeligt. Også de britiske soldater, der øver på skydebanen, bliver meget postivt overrasket over, at vognen kommer ud. ”De kender ellers til soldaterhjemsprincippet, hvor man kan komme og købe mad. Men at maden kommer til dem, når de er på øvelse, er nyt for dem og til stor glæde”, fortæller soldaterhjemslederen.

Soldaterhjemmets medarbejder, Ivan, har det som sin hovedopgave at køre ud med kantinevognen.

Soldaterhjemmet er et helle

”Soldaterne benytter primært soldaterhjemmet til at slappe af og geare ned”, fortæller Karin. De nye soldater uge for uge, betyder også nye behov hver uge. En uge ønskes der én ting og næste uge en anden, så derfor griber Karin og Ivan de forskellige behov hen ad vejen, som de dukker op. Karin nævner et eksempel på at der en dag kom nogle soldater  ned på hjemmet og spurgte om lagkage.”Så det skyndte vi os naturligvis at sørge for. Så det handler om at se behovene, når de er der”, fortæller lederen. Hun oplever generelt, at soldaternes pauser bliver brugt på soldaterhjemmet både til spisning og afslapning. Da soldaterhjemmet ligger i skydelejren,  bliver det et slags helle for soldaterne midt i øvelserne, mener Karin.  

Respekt for værdierne

I forbindelse med den daglige andagt prioriterer Karin sin tid således, at hun har mulighed for at reflektere over ugens ord.  På den måde forsøger soldaterhjemslederen at indflette sine egne tanker og refleksioner i dagens andagt, og derved gøre den mere personlig.

 Hun oplever at der er stor respekt for soldaterhjemmets kristne værdigrundlag, og at soldaterne gerne jævnligt deltager i andagten. ”Ofte kan en enkelt soldats optimisme for andagten smitte af på nogle af de andre, så de også deltager. ” udtaler Karin i den forbindelse.

Karin har nu snart været soldaterhjemsleder i Borris i et år. ”Jeg føler mig taget godt imod, og jeg har oplevet andagten som værende en god måde at møde soldaterne og andre på hjemmet på”, slutter Karin.