10.07.2017 06:28 Alder: 2 yrs
Kategori: Varde
Af: Bjarke Friis

”Her ved soldaterne, hvad de kan forvente”

Anders Damgaard Kjeldsen er ny leder af KFUMs Soldaterhjem i Varde pr. 1. august, og hele familien flytter fra Silkeborg til Varde. Anders lægger særlig vægt på soldaterhjemmets funktion som reservehjem for dem, der er i grøn uniform – og som et retrætested for veteraner.

33-årige Anders Damgaard Kjeldsen er født og opvokset i Tofterup cirka 25 km vest for Varde, men efter uddannelse som Diakon/Socialpædagog på Diakonhøjskolen i Aarhus har Anders sammen med sin kone Hannah hidtil etableret sig i Silkeborg. ”Vi har slået gode rødder her i Silkeborg, men flere ting talte for dette job”, forklarer Anders. Familien tæller også børnene Miriam på 3½ år og Benjamin på 14 måneder. I Varde skal de nu til at opbygge netværk og finde deres plads i kirkelivet efter at have været engageret i kirkefællesskabet Silkeborg Oasekirke. Det er kun Anders, der bliver ansat på KFUMs Soldaterhjem i Varde, men som den kommende leder udtrykker det: ”Det er et livsstilsjob, hvor familien er med i jobbet og hjemmet. KFUMs Soldatermission har nogle gode værdier, og vores børn vil også blive en del af soldaterhjemmet”. 

Et hold, der skal præstere

Gennem en del år har Anders været fodboldtræner for et par hold, men efter at familien er vokset, er Anders blevet fodbolddommer i stedet for. ”At skulle lede KFUMs Soldaterhjem i Varde, det er som at skabe et hold, der skal præstere”, forklarer Anders, der er tiltrukket af lederfunktionen. Som fodboldtræner skal man sammensætte et hold, der kan spille hinanden gode, og som dommer skal man lede en kamp. ”Man skal tage de rigtige beslutninger, og det er ikke altid populært”, har Anders erfaret. 

Holdet på KFUMs Soldaterhjem i Varde kommer også til at bestå af en køkkenleder og en veteranmedarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Varde. De har begge års erfaring i hver deres funktioner, og de er således er med til at give kontinuitet hen over lederskiftet. Desuden er der fem unge volontører ansat på KFUMs Soldaterhjem i Varde, hvor de tre volontører skifter som planlagt hen over sommeren. Desuden er der to fleksjobbere og en opvasker på soldaterhjemmes medarbejderliste. 

Reservehjem

Tilbage i 2009-10 var Anders selv volontør på KFUMs Soldaterhjem. Et halvt år i Skive samt to måneder i Oksbøl. ”Jeg husker begge steder som rare, og jeg følte mig virkelig godt tilpas” tænker Anders tilbage. ”Dengang undrede jeg mig over udtrykket reservehjem, men jeg oplevede virkelig, at det var sådan, soldaterne brugte KFUMs Soldaterhjem. Soldaterne oplevede jeg som meget åbne. De ville gerne snakke, også om eksistentielle ting”. Samtidig oplevede Anders, at soldaterne viste en særlig interesse i at tale med nogen uden uniform og udenfor den militære verden. ”Mange soldaterhjem har den styrke, at et besøg på soldaterhjemmet er forudsigeligt. Her ved soldaterne, hvad de kan forvente. Jeg tror, at det har en stor og positiv betydning for soldaterne”, mener den kommende leder. 

Én af de forudsigelige elementer på KFUMs Soldaterhjem er, at der er andagt hver aften, hvor den kristne tro deles og forkyndes med ord. Anders skitserer hans intention med andagterne: ”Jeg vil gerne, at andagterne bliver introducerende til kristendom – i stedet for at det bliver en talestrøm i et indforstået kirkeligt sprog. Og så skal det være i et hverdagssprog med hverdagseksempler knyttet til soldaternes virkelighed”. 

Vil soldaterne

KFUMs Soldaterhjem er ikke blot et sted, hvor man sælger mad og holder andagter. Anders forklarer: ”Jeg vil gerne, at jeg og medarbejderne udstråler, at vi vil soldaterne. Det handler om menneskesyn, og at man gerne vil hjælpe sin næste på en lavpraktisk måde ved at vise interesse, være åben og imødekommende. Samtidig vil jeg gerne have, at soldaterhjemmet er kendt som et åbent sted for alle. Her skal man ikke tilpasse sig for at komme. Høj og lav, her er plads og rum til alle”.  

Den kommende soldaterhjemslederleder lægger ikke skjul på inspirationen til mødet med andre mennesker. ”Biblen taler om det, og Jesus kalder os til at være åbne. Jesus viste fordomsfri kærlighed til alle, han mødte, og det er en inspiration for mig”, lyder det fra Anders. En grundlæggende motivation i jobbet er også at kunne tjene Gud ved at være noget for andre mennesker, og Anders oplever her et kald fra Gud til det kommende job i Varde.

Retræte for veteraner

Efter seneste forsvarsforlig er KFUMs Soldaterhjem i Varde blevet ét af de største, fordi Forsvaret har samlet flere forskellige funktioner til Varde Kaserne. Udover hjemlige rammer for soldater, så er der også rekreationsboliger for veteraner på KFUMs Soldaterhjem i Varde, hvor Anders’ faglighed også kan komme i spil. ”Jeg synes, at der er rigtig gode fysiske rammer for veteraner i Varde. Veteranafdelingen er aflåst, og selv om salen er fuld af mennesker i soldaterhjemmets stueetage, så kan veteranerne få ro ovenpå fordi der er så godt lydisoleret. Veteranerne kan både være sociale – og trække sig tilbage. Jeg ser hele KFUMs Soldaterrekreation som et retrætested med hjælp og støtte til behandling”, forklarer Anders. I sætningen efter nævnes det tværfaglige samarbejde, som en del af veteranopgaven på soldaterrekreation. Der er mange fagprofessionelle, som gerne vil hjælpe veteranerne, mens dette ofte koordineres på og med KFUMs Soldaterhjem. 

Skal lige lande

De kommende måneder vil byde på mange forandringer for Anders, Hannah og børnene. Fra 1. august kan man møde og hilse på Anders på KFUMs Soldaterhjem i Varde, men de første par uger kommer Anders til at pendle mellem Silkeborg og Varde. Hele familien flytter til lederboligen i Varde først i september. Således skulle der være mulighed for at lande før alle inviteres til velkomstreception for den nye leder. Receptionen holdes fredag den 15. september fra kl. 14 til 16, selvfølgelig på KFUMs Soldaterhjem i Varde. 

 

For yderligere oplysninger kontakt Anders Damgaard Kjeldsen på tlf. 22 37 10 77. 

Pressefoto nedenfor er til fri afbenyttelse.