19.09.2012 13:55 Alder: 7 yrs

Hjemvendte soldater er psykisk belastede

Pressemeddelelse fra SFI.

Danske soldater har generelt et godt psykisk helbred, når de sendes ud i international tjeneste. Forekomsten af psykiatriske diagnoser og køb af medicin mod psykiske lidelser er gennemgående lavere blandt soldaterne end i en sammenlignelig kontrolgruppe, konstaterer en ny rapport fra SFI.

Men i løbet af de første tre år efter hjemkomsten stiger udbredelsen af psykiske problemer markant hos soldaterne og nærmer sig niveauet i kontrolgruppen. 

I alt har knap 17 % af de hjemvendte soldater enten fået en psykiatrisk diagnose, købt medicin mod psykiske sygdomme eller været i behandling for stofmisbrug – uden at have været registreret for nogen af delene, før de rejste ud.

Registerdata om 26.000 soldater
Analysen bygger på registerdata om de ca. 26.000 danske soldater, der har været udsendt på internationale missioner for Danmark mellem 1992 og 2009.

Forskerne har bl.a. sammenlignet et udsnit af soldaterne med en kontrolgruppe på godt 100.000 jævnaldrende unge, som er blevet erklæret egnede til værnepligt ved Forsvarets Dag, men som ikke har været udsendt i internationale tjeneste.

Rapporten er den sjette og sidste i et projekt, der afdækker konsekvenserne af militær udsendelse i international tjeneste. Projektet er finansieret af Soldaterlegatet.

Læs mere om undersøgelsen her.