05.05.2018 10:39 Alder: 321 days
Kategori: Soldatervenner
Af: Anny Rønne

Kredsarbejdsudvalgets beretning

Formand for kredsrbejdsudvalget (KAU) Anny Rønne aflagde beretning ved dagens formands- og kasserermøde i Fredericia.

Igen i år vil jeg på kredssamarbejdsudvalgets (KAU) vegne sige en stor TAK for det arbejde der bliver gjort ude i SV-kredsene og i genbrugsbutikkerne eller hvor I gør et stykke arbejde for KFUMs Soldatermission.

I bedes tage TAKKEN med hjem til de andre i jeres netværk.

Lodsedlen:

Igen i år skal der lyde en stor TAK for indsatsen med salg af lodsedler.

Vi har i 2018 solgt ca. 75.000 lodsedler, og det er ca. 3.000 lodsedler mindre end i 2017, så en stor TAK for de mange skridt der er blevet brugt på at sælge lodsedlen.

Bilen blev i år solgt i Isenvad og vinderen har henvendt sig. Dagen efter udtrækningen stor han på landskontoret med vinder-lodsedlen.

Regnskabet er ikke opgjort endnu. 

Årsmødet:

I september 2017 holdt KFUMs Soldatermission årsmøde på vores dejlige solskinsø Bornholm. 

95 Soldatervenner var med på Årsmøderejsen fra onsdag til og med søndag. 

Lørdag aften til Årsmødets festaften var der 220 deltagere. 

Mange kirkelige organisationer fravælger ofte at holde Årsmøder ”i det ene hjørne” af Danmark, men i KFUMs Soldatermission er en del af vores arbejde også på Bornholm, som også har en god soldatervennekreds med meget lokal opbakning og et KFUMs Soldaterhjem. 

I forbindelse med årsmødet på Bornholm var der mulighed efter gudstjenesten, at opleve en lille del af øen, og flere har meldt tilbage, at det var en god oplevelse. 

Kredsene:

Sidste år fortalte jeg, at Kobborg Consult ville ringe rundt til soldatervennerne. Vi må sige, at det har været en glædelig succes. Allerede i 2017 kom der 542.000,- kr. ind som et resultat af denne ringerunde, og i årets første fire måneder er der kommet 293.000,- kr. ind på samme konto. Så her skal også lyde en STOR TAK.  Det luner på økonomien.

Men……………………..

KAU er et horholdsvis lille udvalg når vi sammenligner med, hvor mange soldatervennekredse, der er. Derfor kan det være en udfordring for os i KAU at have overblik over, hvordan I har det ude i kredsene. 

Her i beretningen vil jeg derfor gøre opmærksom på, at KAU ’er der for jer’, og et del af vores formål er at styrke arbejdet i kredsene. Derfor må I endelig hive fat i os, hvis I har gode idéer eller ønsker til os i KAU. 

Et eksempel: Fra en soldatervennekreds efterlyste de indmeldelsesblanketter i samme størrelse som lodsedlen. Det blev i år sendt ud sammen med lodsedlen, og vi håber, at I bruger dem flittigt.

Air Show:

Søndag d. 10. juni er der Air Show i Ålborg. Håber I er friske på endnu et Air Show.

Pladsen åbner kl. 8, hvor der forventes at de frivillige er på plads. 

Der er brug for frivillige både før og efter Air Showet.

Air Showet starter kl. 10 og til ca. kl. 17.

Meld dig til inde på KFUMs soldatermissions hjemmeside og har du spørgsmål så kontakt KFUMs Soldaterhjem i Ålborg.

Genbrug:

Igen i 2017 blev der sat ny rekord i overskuddet fra genbrug til KFUMs Soldatermissions arbejde. 

Der blev et overskud på i alt 2.854.359,18 kr. til KFUMs Soldatermission, det var 82.087,50 mere end i 2016. Godt gået. 

Hver uge bliver der lagt rigtig mange frivillige arbejdstimer i vore genbrugsbutikker. 

Den indsats er guld værd for KFUMs Soldatermission. 

Har du kendskab til nogle steder, hvor der kunne startes en ny genbrugsbutik, må du endelig sige til. 

Soldatervennen: 

Vores blad Soldatervennen har KAU ikke direkte så meget med at gøre, men vi har en idérig redaktion bag bladet.

I 2014 overtog en flok yngre soldatervenner redaktionen og har blandt andet indført temanumre. Det har nu fungeret godt i nogle år. 

Sidste forår blev bladet evalueret af en hel del soldatervenner og generelt er der en meget stor tilfredshed med bladet. 

Soldatermissionens Ungdomsudvalg:

Hvert år i november har KAU et fællesmøde med Soldatermissionens Ungdomsudvalg, og vi følger deres arbejde med stor interesse.

I januar forsøgte SMU noget nyt: At holde en gensynsaften for tidligere volontører i Århus. 

Hvert år er der mellem 20 og 30 unge mennesker, der får en god oplevelse ved at arbejde på KFUMs Soldaterhjem som volontør. 

Den begejstring er tæt knyttet til ”deres soldaterhjem”, og vi vil gerne udbrede begejstringen til hele KFUMs Soldatermissions arbejde. 

Hvis I har kendskab til nogle volontører fra jeres område, så giv dem gerne en personlig invitation til jeres næste soldatervennefest. 

Måske kunne de fortælle om en eller to af deres bedste oplevelser til jeres soldatervennefest? 

Jeg vil gerne sige en stor TAK til jer alle på kontoret, for jeres velvillighed for at hjælpe os i KAU udvalget.

TAK til jer soldatervenner for jeres arbejde med at være ambassadører for KFUMs Soldatermissions arbejde.

TAK for jeres forbøn for arbejdet og håber I alle har fået den nye Bedeplan.

TAK til Per Møller Henriksen for mange gode år i KAU og for din måde at være på, og så må vi se om du helt kan undvære os. Det har jo været lidt af et hjertebarn for dig, men forståelig nok at du giver stafetten videre til Bjarke Friis, som hidtil har taget referat.

Velkommen til Bjarke og vi glæder os til samarbejdet, som jo hidtil har været en god oplevelse. Også velkommen til Jette, der bliver ny sekretær for KAU. 

TAK til KAU-udvalget for mange gode konstruktive snakke og idéer.