27.04.2017 21:02 Alder: 2 yrs
Kategori: Borris
Af: Bjarke Friis

”Ligeværdighed og respekt er helt grundlæggende for mig”

Karin Jensen fra Lind er ny leder af KFUMs Soldaterhjem i Borris. Karin tiltræder 1. juni, hvor hun glæder sig til at skabe hjemlige rammer for soldaterne i skydelejren.

 

”Jeg vil gerne arbejde i en værdibaseret organisation”, fortæller Karin Jensen, der gennem 23 år har arbejdet på Blå Kors' varmestue i Herning. ”Der kan jeg have hele mig med”, forklarer Karin. Både Blå Kors og KFUMs Soldatermission tager udgangspunkt i et kristent menneskesyn. Den kommende leder af KFUMs Soldaterhjem i Borris er 50 år, single og formand for den lokale Indre Mission i Lind, hvor hun bliver boende. Desuden sidder hun i bestyrelsen for landsorganisationen KRIS ligesom hun er engageret i Rind Sogns Mellemkirkelige arbejde og byens lokale genbrugsbutik. Karin uddyber hendes menneskesyn: ”Ligeværdighed og respekt er helt grundlæggende for mig. I Blå Kors' varmestue har jeg mødt mange forskellige mennesker. Deres baggrund og kulturer er forskellige.., men det gør noget ved mig, når andre sættes i bås. Jeg tror på det gode i mennesker, og jeg har oplevet, at ens egen holdning til andre afspejles i mødet med et andet menneske”.

Forsyninger

Mødet med andre mennesker bliver der masser af muligheder for på Borris hede, hvor der kommer mange forskellige soldater til skydelejren. Opgaven som soldaterhjemsleder bliver at lave mad og forsyne soldaterne med mad og drikke, som de både kan købe på KFUMs Soldaterhjem i lejren eller ved soldaterhjemmets kantinevogn, der ofte kører to-tre ture dagligt for at komme rundt i terrænet, hvor der er soldater. Udover Karin er der en fuldtidsansat assistent samt studentermedhjælpere, som Karin bliver leder for, og som kan hjælpe med opgaverne.

Engagement og samarbejde

Sidst i 80'erne arbejdede Karin et år på KFUMs Soldaterhjem i Værløse, og oplevelserne dette år har gjort indtryk på den kommende soldaterhjemsleder. ”Jeg kan huske Bodil og Christian (Nielsen, red.), der var meget engagerede som soldaterhjemsledere. De skabte et hjem og inddragede os helt unge mennesker. Soldaterne værdsatte det rigtig meget, og det tætte samarbejde med Flyvestation Værløse var noget helt særligt, som smittede positivt af på soldaternes brug af KFUMs Soldaterhjem”, husker Karin. ”Jeg kan også huske, at jeg for første gang tænkte, at selv rengøringsopgaven var meningsfuld, for jeg mødte jo de mennesker, der fik glæde af det nyvaskede gulv”.

At føle sig hjemme

I Borrislejren håber Karin, at soldaterne vil opleve, at alle føler sig velkommen på KFUMs Soldaterhjem. De må gerne tænke, at her er ligesom derhjemme og kunne genkende soldaterhjemskonceptet fra den kaserne, hvor de hører til. Forudsætningerne for at skabe soldaterhjem er lidt anderledes i Borrislejren, eftersom der er skiftende soldater hver uge, men Karin har gjort sig flere overvejelser om, hvordan KFUMs Soldaterhjem kan adskille sig fra et cafeteria. ”Der skal prøves lidt forskelligt af som for eksempel ad hoc arrangementer”, siger Karin, der før hun rigtig kommer i gang i Borris skal i praktik på KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl, hvor der kan læres tips og tricks i soldaterhjemsarbejdet.