08.11.2018 11:04 Alder: 194 days
Af: Kristine Bjerno

Medarbejderne på KFUMs Soldaterhjem er kernen i vores arbejde

Forsvaret har fornylig gennemført en undersøgelse blandt de værnepligtige og vi har fået tre spørgsmål med. Det har givet nogle spændende svar på hvordan de værnepligtige opfatter "Kuffen" og dens medarbejdere.

1 Hvad er dit generell indtryk af "Kuffen"?

2 Har du oplevet medarbejderne som "venlige og imødekommende"?

3 Er dit indtryk af kristendommen blevet bedre, dårligere eller det samme efter "Kuffen"?

I en ny undersøgelse blandt næsten 1000 danske værnepligtige landet over ses en bragende tilfredshed med KFUMs Soldaterhjem og det arbejde, der bliver gjort for soldaterne. Af de adspurgte svarer 83%, at de har et ”godt” eller ”meget godt” indtryk af KFUMs Soldaterhjem. Hvis man kigger nærmere på, hvad det skyldes, er det klart medarbejdernes fortjeneste.

I KFUMs Soldatermission er arbejdet med de værnepligtige af meget stor betydning, fordi det former den enkelte soldats forhold til KFUMs Soldaterhjem både under og efter eventuel udsendelse. Med andre ord betyder de værnepligtiges tilfredshed meget for os. Vi er meget glade for det prædikat ”kuffen” har blandt soldaterne, nemlig et sted med åbenhed under hyggelige, hjemlige forhold. Her kommer medarbejderne ind i billedet. Vi har spurgt de værnepligtige om, hvordan de oplever medarbejderne, og mere end 88% af de adspurgte svarede, at de oplevede KFUMs medarbejdere som ”venlige og imødekommende”, og det passer godt sammen med hvor mange, der har et godt indtryk af soldaterhjemmene. Soldaterhjemmenes popularitet skyldes simpelthen medarbejderne.
Spørgeskemaundersøgelsen er blevet foretaget af Værnepligtsrådet, og den er blevet besvaret af 932 værnepligtige fra hele landet. Undersøgelsen er opdelt efter tjenestested, så hver enkelt soldaterhjem kan se, hvad deres værnepligtige synes. KFUMs Soldaterhjem har for første gang haft mulighed for at få tre spørgsmål med i undersøgelsen. Svarene på undersøgelsens sidste spørgsmål om ændret syn på kristendommen har dog ikke samme klare konklusion. Landsformand Jesper Hornstrup konkluderede således i sin årsmødeberetning: ”Det sidste spørgsmål deler vandene mere. Men der er langt flere, der har fået et mere positivt syn på kristendommen efter at være kommet på KFUMs Soldaterhjem, end der er personer, der har fået et mere negativt syn på kristendommen. Det er positivt og her lykkes vores mission.”

Kun 1,3% af de adspurgte har et dårligt indtryk af KFUMs soldaterhjem, og det tal er vi også meget stolte af. Landsfomanden formulerede det i sin beretning således: ”Selv om vi gerne ville have alle til at synes godt om os, så er det ikke muligt at gøre alle tilfredse, så vi kan bestemt være meget tilfreds med dette.” Jo mere tilfredse de værnepligtige er med KFUMs Soldaterhjem inden de eventuelt bliver udsendt, desto større er sandsynligheden for, at de bruger vores faciliteter ude omkring i verden, eller når de kommer hjem. Jo større kendskab den enkelte soldat har til soldaterhjemmet inden han udsendes, desto bedre ved han eller hun, hvad soldaterhjemmene kan bruges til, og hvordan de kan hjælpe. Ved at have tilfredse værnepligtige sørger vi ikke bare for, at soldaterhjemmene får større synlighed, vi kan også hjælpe bedre. Tak til vores dygtige medarbejdere. Deres engagement smitter.