29.01.2019 12:56 Alder: 138 days
Kategori: Frederikshavn
Af: Bjarke Friis

Nu bygges veteranstue til KFUMs Orlogshjem

Der er nu indsamlet 900.000,- kr. til at etablere en veteranstue på KFUMs hjemlige rammer i Frederikshavn. En lokal indsamlingskomité med borgmester Birgit Hansen i spidsen har sammen med KFUMs Soldatermission fået flotte tilsagn, der nu sætter byggeriet i gang.

I et års tid har indsamlingen til en veteranstue på KFUMs Orlogshjem været i gang. Denne indsamling er nu afsluttet efter tilsagn om 900.000,- kr. 

Leder af KFUMs Orlogshjem Poul Nielsen: ”Udvidelsen af hjemmet kommer til at betyde, at veteranerne kan være uforstyrede i eget lokale. Samtidig kan Orlogshjemmet benyttes af alle andre, som det plejer at blive brugt i åbningstiden. Det giver samtidig mulighed for at holde arrangementer”. Poul er allerede ved at drømme om hvordan de nye kvadratmeter kan udnyttes bedst, og om der måske kan blive plads til et billardbord. Førsteprioriotet er dog, at veteranerne nu får deres eget mødested i Frederikshavn lige overfor Søværnets Skole på KFUMs Orlogshjem. 

Det er snart to år siden en gruppe veteraner rettede henvendelse til Poul Nielsen, fordi de gerne ville bruge Orlogshjemmet som deres faste mødested. Gennem de senere år er der opstået mange veterancaféer forskellige steder i Danmark, hvor veteraner kan mødes uformelt med ligesindede. I Frederikshavn var veteran og marinespecialist Alex Therkelsen arbejdet med på indsamlingen. Alex beskriver hjemmet således: ”Det er et sted, hvor der er ro og en atmosfære, som jeg aldrig har oplevet andre steder. Bare anden gang jeg kom derud, blev jeg genkendt og taget godt imod. Jeg bruger stedet til at møde andre tidligere soldater, hvor vi kan snakke sammen om vores oplevelser”. 

Mennesker at tale med

KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn åbnede i 2010. I løbet af de seneste ni år er hjemmet gradvist indgået i soldaternes bevidsthed og det har fundet sin rolle i samarbejdet med Søværnet. I det nuværende forsvarsforlig har Søværnet samlet flere aktiviteter i Frederikshavn, og fra 2020 er der lokalt udsigt til en lille stigning i antal værnepligtige. Lederen Poul Nielsen glæder sig over, at veteranerne også bruger hjemmet og får bedre muligheder for det fremover: ”Vi har åbent fem dage i ugen, og det betyder at veteranerne også kan komme ud over de planlagte caféarrangementer. Her er mennesker at tale med og hjemlig hygge”. 

Mange fonde bidrager

Etablering af veteranstuen betyder, at Orlogshjemmet udviddes med 54 kvadratmeter. Det har karakter af en havestue med et godt lysindfald men er samtidig isoleret til helårsbrug. Projektet rummer også en trappelift således at adgangsforholdene sikres for eventuelle kørestolsbrugere. 

Der er mange fonde, som har givet tilsagn om deres støtte til projektet. De største bidragydere er Orients Fond, Roblon Fonden, Konsul Georg Jorks Fond, Foreningen Østifternes Fond, Heinrich og Laurine Jessens Fond samt Det Obelske Familefond. Forleden lulkkede Spar Nord Fonden indsamlingen ved at give det resterende beløb med en flot donation på 160.000,- kr. Der er indgået aftaler med lokale håndværkere, der dog endnu ikke har sat dato for første spadestik. Det planlægges at Veteranstuen kan indvies til Flagdagen 5. september. 

Yderliger oplysninger: 

Poul Nielsen (leder af KFUMs Orlogshjem), tlf. 21 73 24 46.