Ny bog om danske kampvognssoldater i Afghanistan støtter rekreationshjemmet i Holstebro

Når den første bog om den danske kampvognsindsats i Afghanistan udgives, så går et større beløb til rekreationshjemmet i Holstebro til glæde for veteraner.

Den første bog om de danske Leopard kampvognes indsats i Afghanistan

Bogen er den første af sin slags. En bog om den danske kampvognsindsats i Helmand provinsen i Afghanistan. Bogen har fået titlen ”Danish Leopards in Helmand – from the crew´s perspective” og er på engelsk. Den er skrevet af forfatter Thomas Antonsen. Bogen er blevet udarbejdet på baggrund af interviews med omkring 40 besætningsmedlemmer fra hovedsageligt Jydske Dragonregiment, der alle har bidraget med historier fra deres tid i Helmand. Leopard 2 kampvognene som for første gang kom på mission i Afghanistan tilbage i 2007, blev et kampafgørende element til støtte for de danske infanterienheder i kampen mod Taliban. De britiske enheder, som danskerne var underlagt i Afghanistan, udtrykte også flere gange taknemlighed over kampvognenes indsats.

Glæde på soldaterhjemmet – minimum kr. 100.000 er sikret

”Vi skal have udskiftet møbler på rekreationshjemmets værelser. De bliver nemlig hurtig slidt”, siger Nathalie. Sammen med hendes mand Troels er hun bestyrer på soldaterhjemmet i Holstebro. Bogen, som har fået støtte af flere sponsorer, sættes til salg fra den 15. december. Sponsorstøtten har sikret soldaterhjemmet minimum kr. 100.000. Herudover går der kr. 100 til arbejdet med veteraner, hver gang en bog købes gennem soldaterhjemmet i Holstebro. ”Vi vil også etablere bedre vaskefaciliteter, og nogle af pengene skal bruges til oplevelser for veteranerne, så fællesskabet blandt dem styrkes”, siger Nathalie glad.    

Bogen lanceres på soldaterhjemmet i Holstebro 

Bogen lanceres den 15. december på KFUM soldaterhjemmet i Holstebro, hvor samtlige besætningsmedlemmer er inviteret til reception. Der er udsendt omkring 200 invitationer. De besætningsmedlemmer som har medvirket til bogen, vil på dagen få overrakt et eksemplar som tak for deres bidrag. Det bliver soldaterhjemmet i Holstebro der danner rammen om lanceringen af bogen. Formanden for bestyrelsen omkring bogen tidligere generalmajor Poul Kiærskou, og forfatter Thomas Antonsen er værter på dagen. 

Bogen kan købes ved at kontakte KFUM soldaterhjem i Holstebro. Læs evt. mere her: https://www.facebook.com/DanishLeopardsinHelmand/ 

Faktaboks – danske kampvogne i Afghanistan:

23. oktober 2007 beslutter Folketinget at sende danske kampvogne til Helmand provinsen i Afghanistan.

2. Kampvognseskadron fra Jydske Dragonregiment starter deployering i slutningen af oktober 2007.

4 stk. Leopard 2 kampvogne, og en pansret bjærgningsvogn er operative i Helmand provinsen i starten af november 2007.

Der udsendes i alt 14 hold. Det første hold benævnes kampvognsdetachementet (KVGDET) ISAF 4. 

Det sidste hold blev udsendt med ISAF 17 i 2014.

Jydske Dragonregiment har som det eneste regiment i landet Leopard 2 kampvogne.  I dag er de fordelt på to operative kampvognseskadroner.