14.05.2019 13:05 Alder: 12 days

Ole Rasmussen er ny næstformand i KFUMs Soldatermission

På formands- og kasserermødet afholdes hvert år valg til bestyrelsen og igen i år gav det nogle nye ansigter i bestyrelsen og i KAU. Både soldaterhjemsleder Birthe Anderson fra Skive og den tidligere næstformand Bo Mejlgaard havde trukket sig inden mødet af forskellige årsager.

formands- og kasserermøde 2019

I forbindelse med KFUMs Soldatermissions formands- og kasserermødet 11. maj i Fredericia blev der afholdt valgt til bestyrelsen. Sognepræst i Skive Jesper Hornstrup blev genvalgt, mens  familieplejer Finn B. Jørgensen fra Fredericia blev begge valgt til KFUMs Soldatermissions bestyrelse. Privatpraktiserende psykolog Vibeke Schmidt blev valgt som suppleant. Blandt medarbejderne er veterankonsulent Elin Høyer Hansen fra Herning blevet genvalgt, og leder af KFUMs Soldaterhjem i Holstebro Troels Moesgaard er blevet nyvalgt. Troels afløser soldaterhjemsleder Birthe Anderson. KFUM og KFUK har genudpeget Erik Klausen fra Varde. Bestyrelsen har konstitueret sig med Jesper Hornstrup som formand, mens provst i Lemvig Provsti Ole Rasmussen er blevet ny næstformand for KFUMs Soldatermission i Danmark.

Til KAU er Solveig Hoffmann Pedersen blevet genvalgt, mens Pia Ælmholdt er nyvalgt, og Jens Magnus Nielsen er valgt som suppleant.