20.06.2018 15:26 Alder: 335 days
Kategori: Ålborg
Af: Bjarke Friis

Omsætning på ca. 550.000,- kr. ved Airshow

Søndag 10. juni var der tryk på i KFUMs Soldatermissions telt, hvor 125 frivillige solgte mad og drikkevarer.

Mens der var Airshow i luften over Flyvestation Aalborg organiserede Solveig og Leif Hove Nielsen, der er ledere af KFUMs Soldaterhjem Aalborg, salg til det talstærke publikum. 

KFUMs Soldatermissioon var én af de organisationer, der havde fået lov til at sælge mad og drikkevarer ved det store flystævne. Airshow afholdes hvert andet år på skift mellem Flyvetation Aalborg, Karup og Skrydstrup. Arrangørerne anslår, at der i år var ca. 100.000,- gæster ved Airshowet. 

Overskud fra salget er endnu ikke opgjort. Det forventes dog, at blive på mindst 200.000,- kr, der allerede er brugt på at anskaffe en ny kantinevogn til KFUMs Soldaterhjem Aalborg. Soldaterhjemmet bruger kantinevognen til at møde soldaterne under øvelser og på skydebanen. Den gamle kantinevogn (kaldet rullemarie) er nedslidt, og en udskiftning er derfor nødvendigt for fortsat at kunne møde soldaterne i deres eget miljø. 

Tak til de mange frivillige og samarbejdspartnere for en god dag i Aalborg 10. juni.