07.03.2019 14:14 Alder: 75 days
Af: Bjarke Friis

Soldatermissionen før, nu og i fremtiden

Soldatermissionen er på mange måder en organisation med stolte traditioner og dybe rødder i historien. I det nyeste nummer af Soldatervennen er temaet ”før og nu” og det betyder at vi både er dykket ned i anekdoter fra historien, og tanker om hvad, der har kendetegnet soldaterhjemmet gennem tiden.

Fire milepæle i KFUMs Soldatermissions historie
Gennem soldatermissionens historie har der været mange begivenheder, der har været med til at forme organisationen som den er i dag. Vi har udvalgt fire skelsættende begivenheder, der træder ud af historien og gør sig gældende i dag.
15 Nye soldaterhjem på 15 måneder
Under første verdenskrig blev sikringsstyrkerne indkaldt, hvilket medførte en markant udvidelse af KFUMs Soldatermissions arbejde. I løbet af 15 måneder blev der etableret 15 nye KFUMs Soldaterhjem. En del af disse var i midlertidige lejre og rammerne var simple. Der var et tæt samspil med lokale KFUM-foreninger, der mange steder stod for aflønning af medarbejderne på det lokale soldaterhjem. Dengang var det en markant satsning, der har lagt et videre fundament for KFUMs massive tilstedeværelse der, hvor soldaterne er.
Mærkesalg på Soldaterhjemmenes dag
I 1949 blev der første gang solgt mærker til fordel for det frivillige soldaterhjemsarbejde i Danmark.  I ca. 90% af sognene blev der det første år solgt mærker, hvor Hans Majestæt Kongen var protektor. Salget fortsatte frem til 1974, hvorefter der blev lagt mere energi i KFUMs Soldatermissions landslotteri, der var begyndt i 1965.
Salget af mærker og lodsedler har været med til at give en bred folkelig opbakning af soldaterhjemsarbejdet langt ud over medlemsskaren.
Brevet fra Hans Hækkerup
I 1996 modtog KFUMs Soldatermission et længe ventet brev fra forsvarsminister Hans Hækkerup (S). Det var en principiel tilladelse til at etablere soldaterhjem for de udsendte danske soldater i eksjugoslavien. Siden 1992 havde man på KFUMs Soldaterhjem i Danmark haft en naturlig interesse for de udsendte danske soldater, men særligt sikkerhedsspørgsmålet for soldaterhjemmets medarbejdere var en af de vanskelige barrierer. I september 1998 åbnede KFUMs Soldaterhjem i Bosnien, og det blev starten på det soldaterhjemsarbejde, vi ser i dag for udsendte danske soldater.
Sårede soldater på KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan
Danske soldater var i voldsomme kampe i Afghanistan i 2009-10. KFUMs Soldaterhjem blev et naturligt sted at tilbringe ventetiden efter behandling på felthospitalet, indtil soldaterne igen var kampklare. Erfaringer fra dette kombineret med hjemlige erfaringer med veteraner, der havde haft glæde af at bo på KFUMs Soldaterhjem i en periode, virkede tilsammen som den vigtigste baggrund for ønsket om KFUMs Soldaterrekreation.