22.09.2018 10:17 Alder: 241 days
Kategori: Soldatervenner
Af: Bjarke Friis

Værdier og engagement

Konsulent Søren Andersen har i de seneste otte år arbejdet med oplæring og introduktion af nye medarbejdere i KFUMs Soldatermission. Soldater og veteraner skal ifølge Søren Andersen kunne kende vores medarbejdere på deres værdier og engagement, der er en vigtig del af KFUMs Soldatermissions udrustning i arbejdet for soldater og veteraner.

To erfarne soldaterhjemsledere er faldet i snak: Bjarne Kjær Andersen fra Høvelte (tv) og Else Overby (th).

”Det, der skal kendetegne vores medarbejdere, er engagement”. Sådan lyder det umiddelbare svar fra HR-medarbejderen i KFUMs Soldatermission Søren Andersen. ”Med engagement mener jeg, at medarbejderne skal signalere, at vi gerne vil skabe de hjemlige rammer for soldater. Det skal kunne ses og mærkes, at vi mener det, når vi siger ’velkommen’. En soldaterhjemsleder sagde for nyligt til mig, at her siger vi velkommen, før vi siger: Hvad skulle det være? Når man første gang kommer ind af døren på et KFUMs Soldaterhjem, kan butiksdelen godt fylde lidt meget. Men vi er meget mere end et madsted”, påpeger den 51-årige medarbejder- og soldaterhjemskonsulent, der benytter dette interview til at gøre status over den linje, som han har været med til at lægge siden 2010. 

”Konceptet virker. Soldaterne siger, at der er en særlig ånd på KFUMs Soldaterhjem uanset hvor i verden, de møder det. Vi har stærke rødder i KFUMs Soldatermission, nok så stærke at vi kan føle os lidt unikke. Det er disse rødder og den særlige ånd, vi forsøger at introducere til nye medarbejdere”. 

Koblingen mellem værdier og engagement

Ved medarbejderkurser og -arrangementer i KFUMs Soldatermission er der altid andagt. Generalsekretær Per Møller Henriksen har flere gange pointeret, at ”der findes ikke nogen undskyldning for ikke at holde andagt på KFUMs Soldaterhjem”. I KFUMs Soldatermission er andagt ved medarbejdersamlinger også en måde, hvorpå værdierne udleves. Søren Andersen fortsætter: ”At drive et soldaterhjem er anderledes end at bestyre en café. Kantinevognsture kan være et eksempel, det er først og fremmest en mulighed for kontakt med soldaterne. Derudover kan det være populært at komme med friskbrygget kaffe, en vaffelis eller anden snack, når soldaterne er i felten, men det er først og fremmest en mulighed for at få kontakt med soldaterne”. Når arbejdstiden regnes med, er kantinevognsture ofte en økonomisk underskudsforretning, men konsulenten mener, at det er et udtryk for engagement ind i soldaternes hverdag. ”Koblingen mellem værdier og engagement er vel et eller andet sted et kald. At være kristen er ikke alene noget personligt, men der følger en forpligtigelse med. En forpligtigelse til at række ud”, mener Søren, der denne sommer skifter halvdelen af sin arbejdstid ud med igen at stå overfor soldater. Tidligere har Søren været i det direkte arbejde med soldater på Holmen og som leder af KFUMs Soldaterhjem i Randers og Afghanistan, mens det denne gang bliver til et ophold på KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg. 

Grundlæggende egenskaber

KFUMs Soldaterhjem er ofte kendetegnet ved en stor andel af unge medarbejdere, der arbejder et halvt eller et helt år på soldaterhjem. Her får de selv et lærerigt år, men leverer samtidig både arbejdskraft og bidrager til den særlige atmosfære, som soldaterne oplever på deres soldaterhjem. Søren har i mange år arbejdet særligt med volontører, men i det hele taget har Søren arbejdet med rekruttering og oplæring af nye medarbejdere. Jeg forsøger at spørge ind til de grundlæggende egenskaber, man skal have for at søge arbejde i KFUMs Soldatermission. 

”Grundlæggende skal vores medarbejdere kunne lide andre mennesker – og det skal kunne mærkes på dem. Så skal de også ville dele det kristne evangelium med soldater og veteraner, men samtidig tænke hele vejen rundt”, lyder svaret i første omgang. Med at tænke hele vejen rundt sigter Søren til de tre sider i KFUM-trekanten: Ånd, sjæl og legeme. Alle sider skal tænkes med i det gode soldaterhjemsarbejde. Det er ikke nok at være god til at holde andagter eller lave god mad, men alle tre sider udgør tilsammen den helhed, som gerne skal være et kendetegn på KFUMs Soldaterhjem. 

Efter lidt betænkningstid gengiver konsulenten tidligere soldaterhjemsleder i Varde, Pia Ælmholdt, der har sagt, at man skal kunne se perspektivet midt i opvasken af 35 beskidte tallerkner. Hver tallerken repræsenterer et menneske, som vi har haft kontakt med. I managementsprog ville det formodentlig hedde kundefokus, men i diakoniens verden har mødet værdi i sig selv. 

Træning

Udover de grundlæggende egenskaber er der flere ting, man som medarbejder i KFUMs Soldatermission skal træne for at sikre den bedste udrustning i jobbet. ”Købmandskab, regnskab, taleteknik, markedsføring og ledelse” fremhæver Søren Andersen, inden han tænker højt med et glimt i øjet: ”Hvis man er talblind, kan man måske godt have lidt svært ved at lave regnskab, og det er svært at bogføre sig ud af. Men vigtigt er det træne sig i at skabe en god stemning på soldaterhjemmet, og det kan gøres på flere måder. Det er selvfølgelig særlig relevant at have fokus på det som soldaterhjemsleder, men som leder er der også en del andre nødvendige egenskaber”. Søren fremhæver evnen til selvledelse, der nærmest er en præmis i arbejdet som soldaterhjemsleder. Det hænger tæt sammen med organisations- og ledelseskulturen i KFUMs Soldatermission, hvor der sjældent kommer detaljerede direktiver fra landskontoret. I stedet er erfaringen, at mange gode ændringer kommer nedefra i organisationen, hvor soldaterhjemslederne eller øvrige medarbejdere ser et behov eller en bedre måde at gøre tingene på.  

Soldaternes oplevelse på KFUMs Soldaterhjem

I KFUMs Soldatermission arbejdes der hele tiden på at udruste medarbejdere til deres forskellige arbejdsopgaver. Det er som en maskine med mange små tandhjul, der skal arbejde sammen, for at soldaterne får en god oplevelse, når de er på KFUMs Soldaterhjem. Afslutningsvis spørger jeg Søren, hvordan soldaterne skal opleve KFUMs hjemlige rammer. ”KFUMs Soldaterhjem skal opleves som et sted, man hører til. Et sted hvor man bliver set. Det kan godt være, at man står i kø for at få øst op af dagens ret, men når der øses op, er det ikke blot en ekspeditionssag. Det er et møde – og en anledning til at spørge nysgerrigt, hvordan soldaternes dag har været og få øjenkontakt”, slutter den erfarne soldaterhjemskonsulent.