09.05.2019 12:58 Alder: 17 days
Kategori: Soldatervenner

Valg

Lørdag 11. maj afholder KFUMs Soldatermission formands- og kasserermøde. Her skal der vælges bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af kredsarbejdsudvalget.

Traditionen tro afholder KFUMs Soldatermission "formands- og kasserermøde" en lørdag i maj måned på KFUM Soldaterhjem i Fredericia. I år er ingen undtagelse, og salen på KFUMs Soldaterhjem bliver fyldt når næsten 90 repræsentanter fra KFUMs Soldatermissions bagland mødes for at høre beretninger fra det forgangne år samt stemme om hvem, der skal sidde i KFUMs Soldatermissions bestyrelse og kredsarbejdsudvalg.  

På valg til bestyrelsen er sognepræst Jesper Hornstrup fra Skive, privatpraktiserende psykolog Vibeke Schmidt samt pædagog/familieplejer Finn Bjerregaard Jørgensen. Repræsentanter fra soldatervennekredse og genbrugsbutikker skal vælge to af disse til KFUMs Soldatermissions bestyrelse.

Til kredsarbbejdsudvalget stiller Solveig Hoffmann Pedersen op ligesom Pia Ælmholdt og Jens Nielsen stiller op til arbejdsudvalget.

I forbindelse med formands- og kasserermødet vil der også være en grundig orintering om KFUMs Soldatermisions arbejde. Eftermiddagen byder på et snapshot af de forskellige arbejdsgrene.