16.07.2018 20:51 Alder: 309 days
Kategori: Høvelte

Veteranbo er boliger med støtte

I TV2 Lorry er der blevet stillet spørgsmål om størrelsen af beboernes huslejebetaling på KFUMs Veteranbo.

Hvad er konceptet i KFUMs Veteranbo? 

KFUMs Veteranbo er ikke blot boligudlejning, men et pakketilbud med pædagogisk personale tilknyttet. På KFUMs Soldaterhjem i Høvelte er der to dedikerede veteranmedarbejdere udover soldaterhjemslederen og en pedel, der også arbejder med veteraner, boliger og udenomsareal.  

 

Tæt samarbejde med Forsvarets Veterancenter

KFUMs Soldatermission samarbejder tæt med Forsvarets Veterancenter om at støtte vore veteraner, hvor vi stiller opsøgende medarbejdere og boliger til rådighed, mens Veterancentret varetager øvrig faglig støtte.Vi mener, at det er en stor fordel for veteranerne at KFUMs Soldatermissions medarbejdere har tæt kontakt til beboerne, og i øvrigt er boligdelen ikke en service, som veterancentret tilbyder. Der er rigtig mange dygtige fagprofessionelle (psykologer, socialrådgivere, PTSD-specialister, kommunale sagsbehandlere osv.), men erfaringen viser, at KFUMs medarbejdere i høj grad er med til at koordinere indsatsen for den enkelte veteran fra de mange forskellige fagligheder og offentlige instanser.  

 

En økonomisk underskudsforretning

For KFUMs Soldatermission er veteranarbejdet i øvrigt en økonomisk underskudsforretning - og et bevidst indsatsområde gennem den seneste årrække.

 

Indslaget i TV2 Lorry kan ses her.

 

Læs mere om KFUMs Veteranbo her