Tal

I 2015 var det samlede besøgstal på KFUMs Soldaterhjem på ca 340.000.
Budgettet er på 24 mio. kr. 

Værdigrundlag

På KFUMs Soldaterhjem byder vi alle velkommen uanset køn, alder, militær rang, etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning. Vi arbejder blandt forsvarets tjenestegørende personel ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste i eller uden for Danmark. KFUMs Soldatermission arbejder på folkekirkens grundlag.

"Det er meget rart at komme forbi en gang imellem.
Det er et meget godt sted at komme ind og sidde og snakke
med nogen fra de andre enheder og vende hvad der er sket på det sidste.
"
Kim, Overkonstabel, ISAF 11