Advisory Board

KFUMs Soldatermission har nedsat et Advisory Board i efteråret 2015. Dette forum fungerer som et uafhængigt rådgivende organ for KFUMs Soldatermissions bestyrelse og ledelse omkring den fortsatte udvikling af arbejdet.

Advisory Boardets arbejde udføres inden for rammerne af KFUMs Soldatermissions vedtægter. Advisory Boardet er et diskussionsforum, hvor trusler, muligheder og strategier drøftes og kvalificeres. Gruppen mødes 2 gange årligt.

 

Medlemmer

Lektor Birgitte Refslund Sørensen, Københavns Universitet.
Oberst Kåre Byrnak, fhv. chef for Forsvarets Veterancenter.
Medlem af Folketinget og fhv. formand for folketingets forsvarsudvalg, Hans Chr. Thorning (V).
Direktør/indehaver af The Show Anne Birthe Rasmussen.
Fhv. adm. Direktør for Filadelfia og fhv. borgmester i Vejle, Flemming Christensen (SF).
Psykolog/indehaver Allan Bau Petersen.
Fhv. Biskop i Viborg Stift Karsten Nissen. Foto: Lars Schmidt.
Landsformand Jesper Hornstrup (KFUMs Soldatermission). Sognepræst i Skive.
Næstformand Bo Mejlgaard (KFUMs Soldatermission). Direktør.
Generalsekretær Per Møller Henriksen (KFUMs Soldatermission). Sekretær for Advisery Board.