Begyndelsen 1989-1913

KFUM Centralforening i Gothersgade 115 blev kaldt "Borgen".
Porten ind til den store bygning, som udover KFUMs Soldaterhjem også husede alle KFUM´s andre aktiviteter. I 1910 var det her, KFUM-Spejderne startede i et kælderlokale.
Andreas Frederik Van Aa. Kühle var en vigtig brik i udbredelsen af KFUMs Soldatermission, som leder af Soldaterhjemmet i Gothersgade. Det gav H.H. Brandt tid til mødearbejde.
Borrislejren er fortsat en skydelejr, som det ses fra dette billede, venligst udlånt af forsvaret.

1889
KFUMs Centralforening åbnede det første soldaterhjem den 1. november 1889 i Fiolstræde 36 i København. Dog var der allerede i 1882 foregik det første egentlige soldaterhjemsarbejde med Vartov som centrum, men KFUMs Soldatermission har sin begyndelse i 1889. Missionhuset Bethesda har i skikkelse af Niels Hansen også drevet samvær for 20-30 soldater på dette tidspunkt, men de flyttes til KFUM i Fiolstræde. H.H. Brandt bliver leder af KFUMs først soldaterhjem.

1894

Den 3. maj påbegyndes arbejdet i Randers for soldaterne på Markedsgade 3. I 1913 flyttes til Ridehusvej 4 og i 1924 til Ridehusvej 2. I 1942 bygges eget hus på Ryttervej. Soldaterhjemmet lukkes med kasernens nedlæggelse sidst i 1990'erne.

1900

KFUMs Soldaterhjem i København er flyttet fra Fiolstræde til Vendergade, og i den 16. septebmer år 1900 rykkede man ind i KFUM Centralforeningens bygning i Rosenborggade, senere blev adressen Gothersgade 115. Det gav store og tidssvarende faciliteter. I Odense indledes arbejde for soldaterne i KFUMs bygning. Det var typisk, at der startede arbejde op i regi af KFUM, når nye soldaterhjem startede op.

1902

Soldatermissionær Andreas Frederik van der Aa. Kühle melder sig som 25-årig til tjeneste på "Borgen". "Borgen" er kælenavnet for KFUMs bygning i Gothersgade 115. Kühle bliver udlånt til Aarhus mellem i perioden 1908-1910.

1903

Arbejdet i Borris begynder i et telt. Årene forinden er arbejdet foregået i teltlejren i Funder, hvor soldaterarbejdet fik stillet et stort ammonitionstelt til rådighed. Soldatermissionær Brandt gik fra telt til telt, udleverede traktater og indbød til møde. De jyske skydninger flytter fra Funder til Boris, og man fortsatte arbejdet i et telt.  

Flyttes i 1905 til en barak, den ældste del af det nuværende soldaterhjem.
Lejren var også dengang skydelejr og kun bemandet tre måneder om sommeren. Senere hele året.

1905
I skydelejren i Borris drives der nu soldaterarbejde fra en barak, efter man de  første to år har drevet arbejdet fra et telt.  

1906

Soldaterhjemsforeningen "Dannevirke" stiftes. Ved indskrivning i lægdsrullen anmodes de vordende soldater om at give en gave til soldaterhjemsarbejdet.

Foreningen Soldaternes Venner blev stiftet på et møde i Kolding, hvor nogle soldater, der havde haft deres gang på soldaterhjemmet i Gothersgade, København, ønskede at støtte netop dette hjem. Det blev begyndelsen til landsorganisationen "Soldaternes Venner", der støtter alle KFUMs soldaterhjem. Foreningen blev 4. maj 2003 organisatorisk sammenlagt med KFUMs Soldatermission.

1908

Der begyndes et arbejde i Århus i KFUMs bygning. A.F. van der Aa Kühle er leder indtil 1909, hvorefter han vender tilbage til Gothersgade. KFUMs Soldaterhjem i Aarhus får egne lokale på P.M. Møllersvej i 1948. Disse udvides i 1954.

1912

I Vordingborg indledes et arbejde først i KFUMs bygning i Algade, fra 1924 i missionshuset. Senere flyttes i eget hus. 1. maj 1934 indvies nuværende hus på Vestergade 3. Dette udvides til indvielse 28. marts 1954.
14. august begyndes arbejde i Ringsted i lejede lokaler på torvet, men allerede i 1916 bygges hus på Teglovnsvej. Dette udvides med festsal i 1939. 1. januar 1958 overtager landsudvalget hjemmet.

1913

Ved Holbæk begyndes arbejde 1. marts i Labæk. I 1921 flyttes til Borchsvej 3, hvor der udvides 1923, 1939 og 1963.

I Roskilde åbnes soldaterhjem i Olsgade den 12. november. I 1916 flyttes til KFUM-bygningen. Senere flyttes til Helligkorsgade 8.

I Næstved begynder "Dannevirke" et arbejde i KFUMs bygning. Senere overgik arbejdet til KFUMs bestyrelse. Se i øvrigt 1940.

I Viborg åbnes soldaterhjem på Sct. Mikkelsgade, flytter i 1915 til Mattiasgade i Anton Jensens private ejendom. Hjemmet kommer i 1921 ind under KFUMs Soldatermission med Anton Jensen som leder. Hans hustru og datter (Ingeborg) drev det videre indtil den lokale bestyrelse købte KFUK i Boyesgade. Senere flyttes til eget hus ved kasernen. Dette lukkes i 2001 i forbindelse med kasernens nedlæggelse.