1964-1989: Jerntæppet

I 1972 overtager Hendes Majestæt Dronning Margrethe tronen fra sin far, Kong Frederik den 9. Hun bliver også - som sin far - protektor for Soldaterhjemmenes Dag.
Samme år som KFUMs Soldatermission fejrer 100-året for begyndelsen falder Berlinmuren. Det ændrer igen rollen for det danske forsvar.
Herluf Thing pensioneres som landsekretær i 1988. Han begyndte i 1947 som leder af soldaterhjemmet i Avedøre og senere i Sandholm. I 1973 overtog Herluf Thing ledelses ansvaret for hele organisationen og fortsatte dette arbejde som landssekretær indtil pensionsaldere. I alt 41 års uafbrudt ansættelse i KFUM’s Soldatermission.

1964
I Frederikshavn indledes 1. december et arbejde i en gammel præstebolig på Skansegade 10.

1965
KFUMs Soldatermission gennemfører deres første lodseddelsalg til fordel for KFUMs Soldaterhjem i København. Fra 1967 bliver det en fast tilbagevendende begivenhed. Lodsedlerne kostede dengang 10 kroner. Baggrunden var, at KFUMs Centralforening ønskede at flytte fra Gothersgade, "Borgen" og til Emdrup, hvor KFUM havde deres idrætsanlæg. Derfor kunne man pludselig stå uden lokaler. Lotteriet gav et overskud på 800.000 kroner.

1966

KFUMs Soldatermission køber ejendommen Gothersgade 115 fra KFUM´s Centralforening.

1967

Gothersgade 115 indvies den 18. februar 1967. Kong Frederik den 9. deltog i indvielsen, nu hvor KFUMs Soldatermission havde købt egne lokaler. Foruden soldaterhjem blev der plads til soldaterherberg og hotel, samt bedre rammer for landskontoret.
KFUMs soldatermission har i 1967 38 soldater, orlogs- og CF- hjem. De 20 af dem var ledet af landsudsvalget, mens de resterende 18 havde egen bestyrelse.

1972

Efter en særindsamling i Viborg Amt og Skjern soldatervennekreds opføres soldaterhjem i Skive. Dronning Margrethe overtager protektoratet af Soldaterhjemmenes Dag efter Kong Frederik den 9.´s død.

1973
Herluft Thing afløser Erik Bærenholdt som landssekretær, da Erik Bærenholdt har fået embede som præst i Kolding. Herluf Thing bliver på posten de næste 16 år.

1981

Soldaterhjem indvies i Varde.

1982

Soldaterhjem indvies i Viborg. Lukket i 2000 da Prinsens Livregiment flyttede til Skive.

1988
Landssekretær i KFUM’s Soldatermission Herluf Thing pensioneres ved udgangen af 1988. Han afløses 1. januar 1989 af Niels Erik Bjerregaard.

1989
KFUMs Soldatermission kan fejre deres 100-års jubilæum, og samme år falder Berlin-muren, som bliver begyndelsen til enden på den kolde krig. Niels Erik Bjerregaard er fra 1. januar 1989 ny landssekretær.