Økonomi og fundraising

Driften af KFUMs Soldatermission er meget afhængig af frivillige gaver og donationer - ja, faktisk kan vi slet ikke drive mission blandt soldaterne, hvis ikke det var for de mange frivillige gaver og det store frivillige arbejde, der udføres.

Vi har i årets løb forskellige aktiviteter, der skal fortælle om KFUMs Soldatermissions arbejde, og desuden rejse penge til arbejdet.
Hertil kommer forskellige muligheder som altid er til stede for at støtte arbejdet.

KFUMs Soldatermissions landslotteri

KFUMs Soldatermission afholder hvert år i januar og februar et landsdækkende lotteri, hvor der sælges lodsedler via soldaterhjemmene og de mange Soldater Venner spredt over hele landet.

Årsregnskab

Seneste årsregnskab kan ses her. 

Kontingent

En stor fast indtægt for KFUMs Soldatermission er kontingent til soldatervennekredsen.
Soldatervennekredsenes  formål er at støtte KFUMs Soldatermission med forbøn, praktisk hjælp og økonomisk støtte. I dag er der ca. 10.000 soldatervenner fordelt over hele landet.
Som soldaterven modtager du hvert kvartal bladet "Soldatervennen", der fortæller nyt om arbejdet på soldaterhjemmene og rundt i kredsene.

Læs mere om soldatervennerne og bladet "Soldatervennen" her.

Genbrug

En god, fast indtægt for KFUMs Soldatermission er desuden indtægten fra vore p.t. 14 genbrugsbutikker. Du kan finde flere oplysninger om genbrugsarbejdet og vore genbrugsbutikker ved at trykke her.

Gaver og gavebreve

Gaver og bidrag er modsat et kontingent fuldt fradragsberettigede med op til 15.900 kroner per år (i 2018), læs en uddybning af regler på Skats hjemmeside.

De nævnte beløb gælder pr person. Ægtepar kan altså fradrage det dobbelte. KFUMs Soldatermission er godkendt efter Ligningslovens § 8A og § 12 til at modtage gaver, for hvilken giveren kan få fradrag på sin selvangivelse. Det kræver dog CPR-nummer, og den nemmeste måde er igennem:
www.kfums-soldatermission.dk/gave 

Du har også mulighed for at lave en bankoverførsel til KFUMs Soldaterhjem via vores konto i Sydbank. 

Reg. nr. 8075
Konto nr. 0000117840

Arv og testamente

KFUMs Soldatermission er også godkendt til at modtage arv, uden at der i den forbindelse skal betales arveafgift til staten. Hvis du ønsker at støtte vort arbejde på denne måde, vil vi sørge for gratis juridisk assistance i forbindelse med udarbejdelsen af testamentet.

Kontakt venligst økonomichef Steen K. Sørensen på Landskontoret (tlf. 33 12 40 42) eller på sks(at)kfums-soldatermission.dk, hvis dette har din interesse, eller du blot vil vide mere om denne ordning.