Vi vil gerne give dit et indblik, hvad KFUMs Soldatermission er for en størrelse, og til det formål kan du kigge på billedet herunder, som viser organisationen grafisk.

Bestyrelsen er den øverste ledelse af KFUMs Soldatermission. Det daglige arbejde varetages af generalsekretæren.

 

Organisationsplan

Under generalsekretæren fordeler medarbejderne sig i tre grupper

  • Soldaterhjemskonsulenten hjælper lederne af KFUMs Soldaterhjem og deres medarbejdere med de opgaver og udfordringer, som opstår i det daglige.
  • Kontorleder og landskontor har en dobbeltfunktion.

    • Den ene funktion er regnskab, løn og økonomi i forhold til de enkelte af KFUMs Soldaterhjem. Fundraising er også blevet en del af arbejdet på landskontoret.
    • Den anden funktion er medlemsservice m.m. i forhold til landets soldatervennekredse.

  • Landssekretæren har kontakten til "KAU", kredsarbejdsudvalget og skal sørge for, at de er infomeret om arbejdet i KFUMs Soldatermission. Han har desuden til opgave at sikre et positivt omdømme i offentligheden.

Kredsudvalget er arbejdsudvalg, som har som opgaver af udgive bladet Soldatervennen, koordinere indtægtsgivende aktiviteter som genbrugsbutikker og landslotteri.

Under kredsudvalget, KAU, ligger en væsentlig del af KFUMs Soldatermission, nemlig "Soldatervenner" elller Soldatervennekredse. Her kan man være medlem og derigennem støtte arbejdet i KFUMs Soldatermission.