Samarbejdspartnere og links

Folkekirken

KFUMs Soldatermission er en del af folkekirkens diakonale arbejde. Det trosmæssige grundlag på KFUMs Soldaterhjem er den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag.

Historisk er missionsarbejdet blandt soldater på KFUMs Soldaterhjem udsprunget fra KFUM og Indre Mission.

KFUMs Soldatermission har stadig tætte bånd til både KFUM og KFUK samt Indre Mission, der hver har en repræsentant i KFUMs Soldatermissions bestyrelse.

På træet (til højre) kan du se alle organisationer i KFUM og KFUK-familien. 

Bibelselskabets hjemmeside ligger bl.a. Biblen online med søgefunktion ligesom der er prædikentekster og genfortællinger af centrale historier. Her er det også muligt at finde "det terrængående testamente".

Forsvaret

KFUMs Soldatermission har et godt og tæt samarbejde med Forsvaret.

Forsvarskanalen fortæller løbende om det arbejde, danske soldater udfører i hele verden.

Veterancentret er en samlet indgang til information, rådgivning og netværk på området. Centret står for den forebyggende, behandlende og opfølgende indsats, og har derfor ansvaret for aktiviteter før, under og efter en udsendelse.

Internationale samarbejdspartnere

Soldaterhjem er ikke kun et dansk fænomen. KFUMs Soldatermission (i Danmark) har tætte relationer til Svenska Soldahemsförbundet, der er en sammenslutning af diakonale økomeniske soldaterhjem.

Samarbejdspartnere i Danmark

Soldaterlegatet hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, deres pårørende og efterladte, der efter en udsendelse har behov for økonomisk støtte grundet en fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen.

Familienetværket (der står bag den gule sløjfe) er ikke en del af KFUMs Soldatermission, men vi har et godt samarbejde. Familienetværket er udsprunget fra Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF). Den gule sløjfe ”Støt vore soldater” kan bl.a. købes på KFUMs Soldaterhjem, og familienetværket støtter også KFUMs Soldatermission.