Årsregnskab

Se hele årsregnskabet 2017 med specifikationer her

Årsregnskabet er fremlagt og gokendt på bestyrelsesmødet 5. marts 2018. Regnskabet er underskrevet  digitalt af alle bestyrelsesmedlemmer.