Anmeldelser

Her bringes anmeldelser af relevante bøger og film, der vurderes at være særligt relevante for soldatervenner.

Alle anmeldelser handler om sagen: Mission og diakoni blandt soldater, skildringer af soldaternes påvirkning af krig, samt hvad soldater skal tackle før, under og efter en udsendelse.

Hvis du har lyst til at anmelde, så kontakt Bjarke Friis, bjarke(at)kfums-soldatermission.dk. Se desuden, hvad en anmeldelse kræver

Herunder finder du tidligere anmeldelser.

Stol på Gud - og hold krudtet tørt

"Stol på Gud – og hold krudtet tørt" er et gammelt citat, der stammer fra den engelske hærfører og statsmand Oliver Cromwell, der levede fra 1599-1658. Det var hans befaling til sine soldater. Men sandheden i denne sætning kan med rette også bruges i vor tid. Forfatteren skriver nemlig, at det at holde krudtet tørt i dag er… at være en god kæreste, ægtefælle, mor og far, søn og datter, en god ven, at kunne dit fag, have orden i tingene, passe sit arbejde, være flittig, gøre din pligt, tage dit ansvar på dig, vise barmhjertighed, omsorg, betænksomhed, gavmildhed, hjælpsomhed, være hæderlig og retfærdig, være tapper, modig og stærk, have mådehold og selvbeherskelse, være ydmyg og lydig, være vis og klog.

Med disse ord kommer vi alle på virkelig hårdt arbejde! Men her giver forfatteren os en stor hjælp – en regulær ”gps” i vort liv, der jo er lang rejse, fuld af kampe og store udfordringer. Meningen med livet er nemlig at gøre Guds vilje, skriver forfatteren. Livet er en gave fra Gud, og det liv skal leves med ansvar over for Gud, ens medmennesker og over for en selv.  De forskellige veje på denne gps for at nå det endelige rejsemål:  livet hjemme hos Gud - findes i denne bog, der er delt op i 3 afsnit med beskrivelser af en lang række etiske, moralske og religiøse udfordringer. 21 emner beskriver de forhold, som vi i dette liv skal ”sige fra” over for. 8 særdeles værdifulde kapitler giver os en dyb og sand indsigt i, hvad det er, vi skal tro på! De sidste 16 emner beskriver så konkrete hjælpekilder til at ”holde krudtet tørt”.

Bogen burde være et af årets ”must have” for alle i Soldatermissionens tjeneste, fordi den på en kortfattet og forståelig måde giver os indsigt i livets store gåder og udfordringer, som også mange besøgende på soldaterhjemmene står overfor. Her er der gode idéer til bl.a. andagter! Derudover giver forfatteren et anerkendende skulderklap til alle de danske soldater, der er rejst ud i verden for at værne om menneskers liv i urolige egne. Når de selv vender tilbage til Danmark, kommer mange af disse ”helte” desværre selv ud i eksistentielle kriser og kampe. Forfatteren viser samtidig dyb respekt over for alle vore hjemlige soldater, der – slet og ret – passer deres arbejde, gør deres pligt og viser ansvar over for Gud, staten og borgere i vores del af verden.

Jeg har været særdeles glad for – trods lidt uenighed visse steder - at læse denne bog, der nu får plads en central plads blandt mine bøger. 

Tittel: Stol på Gud – og hold krudtet tørt
Forfatter: Thomas H. Beck, der er hærprovst og dermed chef for de danske feltpræster og sognepræst ved Kastelkirken i København

Forlag: Bianco Luno (2015)

Anmeldt af: Arne Bechmann

Fra battlemind til safemind

Fra battlemind til safemind er en virkelig velskrevet bog, som absolut er værd at læse. Forfatteren tager udgangspunkt i egne oplevelser og erfaringer som trivselsrådgiver. Henrik Krogh har stor erfaring med dette emne, og han har i en periode været rådgiver for Hærens Operative Kommando. I bogen er der adskillige eksempler fra danske soldaters oplevelser i Afghanistan. Bogens første del handler om at blive langtidsfrisk, mens bogens anden del handler om at komme fra battlemind til safemind.
Pædagogisk er bogen et scoop. Hjernens indstilling og ens personlige energiniveau sammenlignes med en gearkasse, der er fremragende mandepædagogik. I den pædagogiske ramme flettes faglige begreber som dopamin og stresshormoner flot ind. På trods af disse udtryk er bogen let læst, og den indeholder samtidig konkrete værktøjer, som man selv kan arbejde med. At få bragt stressniveauet ned er en vigtig opgave efter soldaters udsendelse, og derfor er der oplagt inspiration at hente for alle, der arbejder med soldater efter udsendelse.

Tittel: Fra battlemind til safemind. Trivselsstrategier til krig, krise og kærlighed.
Forfatter: Henrik Krogh
Lindhardt og Rinhof forlag (2013)
Anmeldt af: Bjarke Friis

Diakoni og menneskesyn

Gennem de seneste år har begrebet diakoni i stigende grad været anvendt i KFUMs Soldatermission om det arbejde, der finder sted på KFUMs Soldaterhjem. Johannes Nissen grundbog om emnet kommer godt omkring begrebet og sætter diakonien ind i en større sammenhæng. Det gør ”Diakoni og menneskesyn” relevant for arbejdet i KFUMs Solddatermission. I disse år oplever vi, at der sker forskydning i målgruppen: Værnepligtige udgør en mindre andel på KFUMs Soldaterhjem mens veteraner fylder mere. Det giver arbejdet i KFUMs Soldatermission en anden legitimitet, mens diakoni stadig er omdrejningspunktet.
I det kirkelige spektrum er der forskellige opfattelser af diakoniens betydning i forhold til mission og forkyndelse. Johannes Nissen mener, at ”forkyndelse og diakoni, ord og handling udgør en helhed. De skal følges ad og gensidigt pege hen på hinanden”. Denne opfattelse flugter med den praksis, der udfoldes i KFUMs Soldatermission.
Én af bogens styrker er, at den kommer vidt omkring på bogens 300 sider. Samfund, aktuelle problemstillinger, teologisk begrundelse og spiritualitet behandles. Personligt kunne jeg godt have ønsket en mere vægt på diakoniens historiske udvikling, men dette overskygger bestemt ikke, at ”Diakoni og menneskesyn” varmt kan anbefales til stor inspiration for arbejdet på KFUMs Soldaterhjem.

Tittel: Diakoni og menneskesyn
Forfatter: Johannes Nissen
Aros Forlag (2010)
Anmeldt af: Bjarke Friis

Mit barn skal i krig

Bogen ”Mit barn skal i krig” er en hudløs ærlig og gribende beretning om hvordan en mor og resten af familien påvirkes af sønnens beslutning om, at ville udsendes til Afghanistan. Vi følger familien hele vejen fra sønnens beslutning er taget til kontingentparaden/flagdagen d 5 september 2013. Vi bliver lukket ind i de inderste kroge af moderens følelser, hvad enten det er stolthed, lykke, forbavselse, vrede, eller de andre følelser, der er på spil i forbindelse med en udsendelse.
Min søn var afsted på ISAF 14, og jeg var ikke mange sider inde i bogen, før jeg var tilbage til de dage, der påvirkede mig mest følelsesmæssig. For mig, var det en bog, der skulle læses i små ”bidder”, netop fordi den virker så stærk følelsesmæssigt.
Der går mange tanker igennem en, når man læser bogen; ”lige præcis sådan er det”, ”sådan husker jeg det ikke”, ”kan det virkelig være rigtigt”. Men bogens vigtigste budskab er; vær åben og ærlig, tal om tingene, også om det der er svært.
Bogen vil selvfølgelig opleves forskelligt, om man er pårørende til en udsendt eller ej. For de pårørendes vedkommende, er jeg sikker på at de vil genopleve tiden omkring deres soldats udsendelse. For de der læser bogen af interesse, er det et eksempel på hvordan en udsendelse ikke kun påvirker soldaten men hele familien derhjemme.
Bogen kalder på mange forskellige følelser og kan kun anbefales.

Tittel: Mit barn skal i krig
Forfatter: Anja Madsen
Forlag: Informations Forlag (2014)
Anmeldt af Dorthe Kattrup Noesgaard, mor til tidligere udsendt soldat.


Mikael

Når man har været her, sagde Mikael, kommer man aldrig helt hjem. Det gør man ikke.

Sådan udtaler romanens ene hovedperson, mens han er udsendt til Afghanistan for 3. gang. I bogen følger man både den erfarne soldat Mikael og den unge journalist Becky, som er på pressebesøg i Afghanistan. De to møder hinanden, og et kærlighedsforhold udvikler sig midt i krigens uforudsigelige hverdag.

Bogen er skrevet som ét stort puslespil, hvor historierne fortælles som større eller mindre brudstykker blandet imellem hinanden. De er primært fortalt fra Beckys perspektiv, men korte passager er fortalt med Mikaels ord. Alle disse brudstykker fortæller om Mikael og Beckys fortid, men mest om deres fælles oplevelser i Afghanistan, en ferie på Sardinien i Mikaels leave og efter Mikaels hjemkomst til Danmark. Det kan synes noget forvirrende, men forfatteren formår at få det hele bundet sammen, som en spændende og særdeles velskrevet historie.

I bogen nævnes KFUM’s Soldaterhjem flere gange. Becky møder ”Kuffen” da hun ankommer til Afghanistan og her beskriver hun, hvordan der midt i krigen skabes et kristent hjem for soldaterne, som aldrig er lukket.

Romanen indeholder mange aspekter af krigen og ikke mindst de menneskelige og følelsesmæssige omkostninger ved krigen før, under og efter udsendelsen. Den beskriver derfor også noget af dét, vi kan møde hos soldaterne på KFUMs Soldaterhjem og SoldaterRekreation.

Bogen er bestemt læseværdig, hvis man kan lide en god kærlighedshistorie, og desuden er optaget af krig og nogle af dens følelsesmæssige eftervirkninger hos de udsendte og deres pårørende.

Tittel: Mikael
Forfatter: Dy Plambeck
Forlag: Gyldendal (2014)
Anmeldt af Lene Gregersen

Livet efterkrigszonen

”En krig rækker langt ud over slagmarken. Som soldat i en krigszone, bliver man for evigt forandret af sine erfaringer, og livet har ændret sig for familie og venner, som måtte blive hjemme”.
Citat fra bogens bagside.

Denne sætning er rammende for bogens indhold. Bogen er skrevet at to særdeles kompetente forfattere, som begge er uddannet på højeste plan i forhold til de traumer m.m. soldaten og dennes pårørende kan blive ramt af (bl.a. posttraumatisk stress syndrom PTSD). Ydermere arbejder de med soldaten og de pårørende og har gjort det igennem en del år, så her er tale om to forfattere, der ikke ”kun” har teorien i orden, men har stor erfaring i arbejdet med de udfordringer, der kan opstå og opstår i forbindelse med en udsendelse.
Bogen er velskrevet og let læselig uden præg af de professionelles sprogbrug og vendinger.
Bogen giver en god indsigt og viden om, hvad sker der med mig som soldat, som partner / barn / forældre/ venner før, under og efter en udsendelse til en krigszone.
Derudover giver den gode redskaber og hjælpemidler til at tackle oplevelserne / virkeligheden, så der bliver mulighed for at være i situationen og komme videre.
En god bog til de, der står i denne livssituation eller har relationer til soldaten og pårørende.

Tittel: Livet efterkrigszonen
Forfattere: Laurie B. Slone (PhD) og Matthew J. Friedman (MD, PhD)
Forlag: Herreværelset (2010).
Anmeldt af: Ruth Tidemand Nielsen

 

 

I morgen angriber vi igen

Året er 2007. Og midt i augustvarmen er Odin kompagniet med soldater fra Livgarden, landet i ørken støvet, nærmere betegnet Greenzone, Helmand provinsen.

De unge danske knægte har heldigvis kun gisninger om, hvad de næste 6 måneder vil byde dem. Men realiteten er, at de kommende 6 måneder vender op og ned på tanker, følelser, eventyrlyst, virkelighed og fantasi, relationen soldater imellem.

Læseren befinder sig pludselig i et inferno af krudt og kugler, militære strategier, og personlige refleksioner fra kampsoldaterne. Som fluen på væggen læser man systematisk, hvordan opstarten af ISAF 4 forløb til de første reelle kamphandlinger, der blev udkæmpet i ”Slaget ved Zumbalay”.

Det er svært at læse om, hvordan disse unge mennesker har mistet deres liv i kamp, uden at lægge bogen et øjeblik for at tørre øjenkrogen. Det er stærk læsning og stærke beretninger, måske også fordi uvidenheden blandt den almene dansker har været stor, og uvidenheden har malet et halvt lyserødt billede af, at vi som land sender danske soldater i krig.

Etisk, følelsesmæssigt, faktuelt, sagligt og rent menneskeligt er denne bog tidsrøvende spændende og rørende læsning fra første til sidste side.

Titel: I morgen angriber vi igen
Forfattere: Kim Hundevadt
Forlag: Jyllandspostens forlag (2009)
Anmeldt af Thea Bräuner-Møller.

Den Stjålne vej

Riebnitzsky er en vidende forfatter, der her har kastet sig ud i en skønlitterær roman. Som sprogofficer har forfatteren selv mødt afghanske skæbner, der beskrivelse levende og komplekse i bogen, som bygger på virkelige begivenheder. Der findes efterhånden en del litteratur om dansk krigsindsats i Afghanistan, som Riebnitzsky supplerer med denne bog, der fokuserer på de kampe, der udspilles i den enkelte afghaner og afghanerne imellem. ISAF-soldaternes tilstedeværelse påvirker kampen mellem kønnene og retning for Afghanistans fremtid, hvilket er en relevant del af krigens kompleksitet.

To parallelle historier følges gennem romanen: En historie blandt mænd og en historie blandt kvinder. Begge steder kan man følge hvordan de traditionelle kulturelle værdier udfordres af en mere vestlig præget tankegang. Det interessante er, at personerne beskrives helt tæt med deres overvejelser, relationer og værdisæt. Det giver indblik i en verden, som sætter krigen i Afghanistan i perspektiv.   

Bogen gives de varmeste anbefalinger.

Titel: Den stjålne vej
Forfattere: Anne-Cathrine Riebnitzsky
Forlag: Politikens forlag (2012)
Anmeldt af Bjarke Friis.

Længsel

Som feltpræst har Thomas Østergaard Aallmann nemlig oplevet en længsel hos de danske soldater -  en dybfølt og for dem ukendt længsel efter noget, de ikke kender til.  ”Længsel” er Thomas Østergaard Aallmanns bud på, hvad de længes efter. Ifølge forfatteren er vi alle skab med en længsel efter Gud i vores hjerter, en længsel vi mærker som en rastløshed, vi ikke kan komme til livs på anden vis.

Forfatteren benytter sig i bogen af en lang række bibelvers, linjer fra kendte eventyr og gode citater, blandt andet flere af C.S. Lewis, men også salmedigtere og kendte tænkere citeres.  Selv blev jeg aldrig rigtig begejstret for bogen, men de mange vers og citater taler til dens fordel, og giver stof til eftertanke.

Bogen er ikke direkte relevant for vores arbejde på KFUMs Soldaterhjem, men temaet er relevant for alle der arbejder med mission og forkyndelse, eller mærken en ukendt længsel i deres hjerter.

Titel: Længsel
Forfatter: Thomas Østergaard Aallmann
Forlag: Lohse 2013
Anmeldt af: Mette Mejlgaard

Vi slår ihjel og lever med det

”Vi slår ihjel og lever med det” er en fantastisk spændende bog som nøje og veldokumenteret går ind i alle aspekter af det at være i krig med fokus på at tage et andet menneskes liv. Forfatteren har bedt 300 soldater om at aflevere et spørgeskema om dette emne, og mange flere. Bogen indeholder desuden mange af soldaternes egne historier og udsagn. Herefter analyserer han på disse udsagn og hjælper læseren igennem de mange tankemønstre og hjælper læseren med at forstå soldaternes svar og deres reaktioner bedre. Han gennemgår meget nøje hvordan hjernen fungerer og hvordan kroppen reagerer i de ofte pressede situationer som soldater alt for ofte står i. Det er tydeligt at mærke at forfatteren har lagt et enormt stykke arbejde i at skaffe sig de nødvendige oplysninger og den er veldokumenteret helt ud til fingerspidserne.

Et ekstra plus er at forfatteren også har det religiøse aspekt med inde over bogen – hvad siger bibelen om  at slå ihjel i krigssituationer, hvad betydning har det for soldaterne og hvad er deres tanker omkring det.

Det er en tung bog at komme igennem, da den er spækket med dokumentation, men når man er færdig er man ikke kun blevet klogere på soldaternes liv, men også på sit eget.

Bogen vil være relevant for alle som arbejder med soldater, kender en soldat eller selv er eller har været soldat.

Titel: Vi slår ihjel og lever med det
Forfattere: Lars R. Møller
Forlag: Informations forlag (2010)
Anmeldt af Natalie Moesgaard.

 

 

 

Udsendt for Danmark

”UDSENDT for Danmark” giver i ord og billeder en levende skildring af, hvilke personlige tanker og omkostninger, der for soldaten og dennes pårørende følger med en udsendelse til et af verdens brændpunkter.

3 soldater, der har været udstationerede i Afghanistan, følges gennem bogen før, under og efter udsendelsen.
Ude i missionen følges de i deres daglige virke, hvor også feltpræsten kommer ind i billedet.

KFUMs Soldaterhjem omtales som en naturlig integreret del af lejren.  Lene Gregersen  og Mette Mejlgaard følges i et afsnit i deres daglige virke på ”Kuffen”.

Forsvarsminister Nich Hækkerup giver sit svar på, om det er prisen værd at sende soldater ud med livet som indsats. Han og Oberts Mosgaard giver også et bud på, hvor danske soldater i fremtiden vil komme til at virke.
Der fortælles om forsvarets tilbud om psykologhjælp til hjemvendte soldater.
 KFUMs Soldatermissions arbejde ud fra SoldaterRekreationshjemmene nævnes kort i en skematisk oversigt.

Bogen er flot illustreret med mange billeder og delt op i små letlæselige afsnit. Desværre standser den ved hjemkomsten. – Hvordan får soldaterne bearbejdet, de barske oplevelser??
I afsnittet om ”Kuffen” ville det have ønskværdigt om også den daglige andagt på hjemmet var omtalt, og hvordan soldaterne forholder sig til den; netop i en krigszone.

Jeg vil anbefale bogen; især til dig/I der er ansat i KFUMs Soldatermission eller påtænker at blive det. Den vil kunne være et supplement til hjælp til at lytte ind til/forstå den soldat, der bærer rundt på tanker i forbindelse med en udsendelse.

Tittel: Udsendt for Danmark
Forfattere: Henrik Breum (journaluist) og Morten Stricker (fotograf)
Forlag: Turbine Forlaget (2013)
Anmeldt af Bodil Nielsen.

06/14/13

Efter Krigen - kampen for et nyt liv

”Efter Krigen – kampen for et nyt liv” handler om Christian, og hvordan hans liv brutalt blev vendt på hovedet, da han d. 1. august 2009 trådte på en vejsidebombe, som medførte, at han mistede benene. Videre handler bogen om genoptræningen, og hvordan det er lykkedes Christian at genfinde sig selv og finde et nyt indhold i livet, når man starter fra bunden af igen.

Bogen er en biografi, som fortæller tingene fra Christians synsvinkel, samtidig med at man får inputs fra Christian og andre, som har været en del af forløbet, om deres tanker og følelser i forhold til Christians situation, og hvordan de personligt oplevede den pågældende situation.

Bogen er utrolig spændende! Christian er igennem denne bog fuldkommen ærlig om de tanker, han har gjort sig, og hvilke ting som har fyldt i hans sind. Igennem hele bogen sidder man og hepper på Christian, og hvert eneste fremskridt han gør. Man føler hans harme over genoptræningen og hans glæde over kæresten Maria og den træning, som han kommer i gang med, samt når han kommer over målstregen i diverse veteranløb.

Denne bog kan sættes i forbindelse med KFUMs Soldatermissions arbejde. Bogen beskriver det helt unikke sammenhold, der er mellem soldaterne, når de har været i krig sammen. De er der for hinanden og er med til at hive hinanden op når nogen er nede i kulkælderen. Det er fantastisk at vide. Samtidig sætter bogen også fokus på nogle af de efterdønninger, som soldaten oplever efter en krig. Skyld, glæde, spænding og sammenholdet, og denne bog kan være med til at hjælpe mennesker med at forstå hvilke tanker, vores soldater kæmper med, når de kommer hjem fra krig.

Denne bog får 5 ud af 6 KFUM logoer, for selvom den har været spændende og indholdsrig, har jeg personligt savnet lidt mere kronologi i kapitlerne, da kapitlerne i slutningen af bogen springer meget rundt i tiden ift. Christians genoptræning og 3 år frem i tiden, hvor han er et helt andet sted i sit liv.

Og lige en sidste kommentar; Min dybeste RESPEKT til Christian for den indstilling og den kampgejst, der er blevet delt i bogen. Tak for ærligheden og åbenheden. Det var fantastisk at følge din rejse og kamp igennem dette!

Tittel: Efter krigen - kampen for et nyt liv
Forfatter: Christian S. Richardson og Michael Holbek Jensen
Forlag: Lindhardt & Ringhof Forlag (2012)
Anmeldt af Natascha K. Skjølstrup

Mærket for livet

"Mærket for livet" er en moderne fortælling om livgardens indsats i internationale missioner. Om oplevelser og begivenheder, der er så vigtige at huske, at de er blevet et "mærke for livet" Mere end 60 soldater viser og fortæller om de tatoveringer, de har fået før, under og efter deres udsendelser. Men også pårørende og efterladte er repræsenteret i bogen.

Modsat mange bøger er det i denne bog ikke billederne, som underbygger teksten, men derimod teksten, der underbygger de utroligt flotte sort/hvid billeder af både tatoveringer og lejrliv, taget af den prisvindende fotograf Jan Grarup.

Mange af tatoveringerne kredser om klassiske soldatermotiver, minder om faldne, voldsomme kampe, og det helt specielle fællesskab. Regiments- og delingsmærker, hundetegn, maskotter og Dannebrog vidner alle om behovet for at "høre til". Men også både nordisk mytologi og religiøse symboler er rigt repræsenteret. For eksempel optræder ikke mindre end tre soldater med hele "Soldatens bøn" skrevet på ryggen.

Selvom soldaternes historier er skrevet i et simpelt og nøgternt sprog, er fortællingerne alligevel dybe og rørende. Som læser sidder man hele tiden tilbage med en række ubesvarede spørgsmål og lyst til at vide mere.

Det kan være svært at tale om bogens relevans i forhold til vores arbejde, for selvom "Kuffen" nævnes flere gange i både ord og billeder, er den ikke direkte oplysende eller fralærende. Alligevel er et godt indblik i og en forståelse af, hvad vores soldater har oplevet, altid relevant.

Med sine korte afsnit er bogen nem at læse, men også særdeles velegnet som coffee-table book. Jeg har selv oplevet, hvordan billederne i bogen har skabt nogle spændende samtaler med soldaterne på Soldaterhjemmet. Så selvom jeg personligt ikke bryder mig meget om tatoveringer, vil jeg varmt anbefale denne bog til andre.

Tittel: Udsendt for Danmark

Forfattere: Jan Grarup og Jakob Falling
Forlag: Gyldendal (2013)
Anmeldt af Mette Mejlgaard.