Stævner og møder i soldatervennekredse

Her bringes oversigten over stævner og møder fra "Soldatervennen" nr. 3, august 2018. 

NORDJYLLAND

 

Aars-Aalestrup, kreds 95

Onsdag 3. oktober kl. 19:30 i Aars Missionshus, Søndergade 19. Fællesaften med IMU hvor Anne og Allan Schrøder spiller, synger, forkynder og fortæller om deres arbejde og oplevelser som ledere af KFUMs Soldaterhjem Karup.  

 

Hurup, kreds 3

Onsdag 26. september kl. 19:30 i Agger Misionshus, Vesterhavsvej 34C. Soldatervennefest hvor Poul Nielsen, der er leder af KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn, taler og fortæller om arbejdet. 

 

Løgstør, kreds 28

Torsdag 20. september kl. 19:30 i Løgstør Misionshus, Østergade 13. Soldatervennefest v. Poul Nielsen, der er leder af KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn. 

 

Thisted, kreds 21

Torsdag 30. august kl. 19:30 i konfirmandstuen, Kirkevej 40, Frøstrup. Soldatervennestævne hvor landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg, taler og fortæller om arbejdet. 

 

Tirsdag 23. oktober kl. 14:30 i Thisted Missionshus, Asylgade 11. Eftermiddagsmøde ved generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia. 

 

MIDTJYLLAND

 

Aarhus og omegn, kreds 30

Tirsdag 4. september kl. 14:00 hos Tove og Bent Andreasen, Søren Loftsvej 19, 8260 Viby J. Generalforsamling. 

 

Filskov og Sdr. Omme, kreds 94

Torsdag 6. september kl. 19:30 i Filskov Missionshus, Omme Landevej 8: Soldatervennestævne med generalforsamling. Generalsekretær Per Møller Henriksen fra Fredericia taler og fortæller. 

 

Hedensted-Løsning, kreds 78

Torsdag 13. september kl. 19:30 i Løsning Missionshus, Sneppevej 38B. Soldatervenneaften ved generalsekretær Per Møller Henriksen. 

 

Holstebro-Struer, kreds 18

Tirsdag 20. november kl. 19:30 i Vinderup Kirke- og Kulturhus. Soldatervennefest hvor alle er velkommen. Økonomichef Steen Klejtrup Sørensen taler og fortæller om arbejdet. 

 

Lemvig, kreds 17

Onsdag 7. november kl. 19:30 i ”Klippen”, Østerbrogade 5. Soldatervennefest hvor  fhv. landssekretær Bent Ingemann Jensen taler. Underholdning ved Trio Vest. Kaffe og lotteri. 

 

Randers, kreds 16

Onsdag 26. september kl. 19:30 i Gjerlev Missionshus, Hybenvej 4, Gjerlev J. Soldatervennestævne v. Jens Arne Skjøtt. 

 

Skive, kreds 52

Fredag 5. oktober kl. 19:30 på KFUMs Soldaterhjem, Brårupvej 155, Skive: Høstfest. Finn B. Jørgensen fra Fredericia taler. 

 

Skjern, kreds 2

Onsdag 24. oktober kl. 19:30 i IM-huset, Finderupsvej 25. Soldatervennefest. Tale og sang ved soldaterhjemsledere Anne og Allan Schrøder, Karup. Kaffe og lotteri. 

 

Lørdag 8. september kl. 10:00-11:00 i Borrislejren. Sponsorcykelløb til fordel for KFUMs Soldaterhjem i Estland og Borris. Efter løbet er der pølser og kartoffelsalat til ryttere og hjælpere. Yderligere info tlf. 2341 5518. 

 

Silkeborg, kreds 34

Onsdag 28. november kl. 19:30 i Alderslyst Missionshus, Lundsgade 17, Silkeborg.  Fhv. soldaterhjemsleder Anders Nielsen, Randers, taler. 

 

Thyholm, kreds 8

Torsdag 25. oktober kl. 19:30 i Thyholm Kirkecenter, Nørregade 17, Hvidbjerg. Tidl. sognepræst på Jegindø Alex Dahl Nielsen taler og fortæller om arbejdet som udsendt feltpræst. 

 

Viborg, kreds 23

Fredag 14. september kl. 19:30 i Sct. Margrethe Gård, Gl. Randersvej 4, Overlund. Soldatervennefest med tidl. soldaterhjemsleder i Irak og Afghanistan Judy Jochumsen. 

 

Fredag 30. november kl. 12:00 i Sct. Margrethe Gård, Gl. Randersvej 4, Overlund. Adventsfest. 

 

Vildbjerg, kreds 105

Torsdag 15. november kl. 19:30 i Vildbjerg Missionshus, Søndergade 17. Soldatervennefest v. soldaterhjemsledere Anne og Allan Schrøder, Karup. 

 

 

SYDJYLLAND

Aabenraa, kreds 82

Fredag 26. oktober kl. 18:00 i Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21, Aabenraa. Soldatervennefest. Domprovst i Haderslev Torben Hjul Andersen taler. Sang ved Rødekro-koret. Festlig aften med spisning, lotteri og generalforsamling. Tilmelding til Ernst Andersen tlf. 7466 9175 eller ernst@lynhurtig.dk  

 

Ansager, kreds 37

Mandag 19. november kl. 19:00 i Skovlund Missionshus, Svinget 9. Soldatervennestævne v. landssekretær Bjarke Friis. 

 

Fredericia, kreds 35

Søndag 9. september kl. 12:00-14:00 ved Kastelvej, Fredericia C. Sponsorcykelløb fra kl. 12:30-13:30. Mulighed for at købe forfriskninger i KUF-vognen. Overskuddet går til vaskeri og toiletter i kælderen på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. 

 

Fredag 26. oktober kl. 18:00 på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99. Efterårsfest hvor generalsekretær Per Møller Henriksen taler og fortæller. 

 

Kolding, kreds 1

Fredag 2. november kl. 19:30 i Kirkebuen, Kristkirken, Haderslevvej 38, Kolding. Efterårsfest hvor flyverpræst Heinrich W. Pedersen, Nørup, taler. Kaffe og lotteri. 

 

Haderslev, kreds 49, og Skrydstrup, kreds 25

Fredag 7. september på KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, Haderslev. Soldatervennefest. Vi starter kl.17:30, hvor vi spiser sammen. Derefter begynder aftenfesten kl. 19:00 hvor sognepræst Bent Oluf Damm fra Nr. Løgum kommer og taler. Underholdning ved Vedstedkoret. Alle er hjertelig velkommen. 

 

Smidstrup, kreds 7

Tirsdag 6. november kl. 19:30 i Smidstrup Missionshus, Torpsgade 3. Soldatervennefest ved tidl. soldaterhjemsleder Lars Stougaard, Odense. 

 

Vejen-Andst-Brørup, kreds 112

Onsdag 19. september kl. 19:00 i Vejen Menighedshus, Skovvej 4. Efterårsfest hvor flyverpræst Heinrich Wichmann Pedersen, Nørup, taler over emnet: ”Kirken på kanten. Præsterne i krig”. 

 

Vejle, kreds 5

Torsdag 1. november kl. 19:30 i Vejle Missionshus, Olgasvej 14. ”Med Gud og kaffe i krig”. Judy Jochumsen og Selma Schou fortæller om deres arbejde i Irak. 

 

Tirsdag 6. november kl. 19:30 i Lindved Missionshus, Gl. Landevej 67. Soldatervenneaften ved soldaterhjemsleder Troels Moesgaard, Holstebro. Efter kaffen er der en kort generalforsamling. 

 

Ølgod, kreds 70

Onsdag 19. september kl. 19:30 i IM Missionshuset Bethania, Vestergade 11, Ølgod. Soldatervennefest med generalforsamling. Fhv. soldaterhjemsleder Finn B. Jørgensen taler. 

 

ØERNE

København, kreds 4

Fredag 9. november: Efterårsfest i Bethesda, Rømersgade 17. Middag kl. 18:30. Mødet starter kl. 19:30. Tale ved Kaj Lund, Bethesda. Tilmelding til Minna Siegumfeldt 3028 5220, el. mail minna@siegumfeldt.dk                                                                               3028 5220

 

Nordsjælland, kreds 74

Fredag 26. oktober kl. 18:00 på KFUMs Soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, Høvelte. Efterårsfest med generalforsamling. 

 

Odense, kreds 24

Fredag 2. november kl. 19:00 i Missionshuset Betania, Ryttergade 3, Odense: Banko. Vi samles til banko – kom og vær med. Første plade er gratis. Aftenen sluttes med kaffe og lotteri. 

 

Roskilde, kreds 44

Mandag 29. oktober kl. 18:00 i Tune Menighedscenter, Tune Center 17. Soldatervennekredsens 90-års jubilæumsfest med middag og musikalsk indslag. Generalsekretær Per Møller Henriksen taler. Tilmelding til Hans Lund Nielsen tlf. 4640 2476 eller lyslund@get2net.dk inden 22. okt. 

 

Sydøst, kreds 32

Fredag 23. november kl. 17:30 på KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3, Vordingborg. Efterårsfest hvor landssekretær Bjarke Friis fra Esbjerg taler og fortæller om arbejdet. Tilmelding til spisning på tlf. 2441 3777 eller vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk senest 12. nov. 

 

EFTERMIDDAGS- OG DAMEKREDSE


Fredericia

Onsdag 22. august kl. 16:00 på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99: Fyraftensmøde ved sogne- og garnisonspræst i Sct. Michaelis Kirke, Kristoffer Simonsen, der fortæller om emnet: ”Fra Israel til Fredericia”. Drop-in kaffe fra kl. 15:30 og efterfølgende mulighed for at købe aftensmad. 

 

Onsdag 26. september kl. 16:00 på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99: Fyraftensmøde ved oberst Søren Andersen, der er chef for Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter. Søren Andersen vil fortælle om regimentet og den aktuelle hverdag krydret med egne oplevelser. Drop-in kaffe fra kl. 15:30 og efterfølgende mulighed for at købe aftensmad.

 

Onsdag 28. november kl. 16:00 på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99: Fyraftensmøde ved informations- og landssekretær Bjarke Friis, der vil fortælle om sit arbejde, særligt med genbrugsbutikker. Julebanko. Medbring gerne en pakke. Drop-in kaffe fra kl. 15:30 og efterfølgende mulighed for at købe aftensmad.

 

Varde

Fredag 12. oktober kl. 14:00 på KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej 70, Varde. 

 

Fredag 23. november kl. 14:00 på KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej 70, Varde: Julefrokost mm.

 

Viborg

Onsdag 22. august kl. 14:00 hos Bodil Vestergaard, Fædalshøjvej 3, Ingstrup. Tlf. 8665 1079. 

 

Onsdag 24. oktober kl. 14:00 hos Ester Bech, Rosenstræde 21F, Viborg. Tlf. 8660 3337. 

 

Fredag 2. november kl. 14:00 hos Kristine og Niels Ove Sørensen, Engvej 4, Tapdrup. Tlf. 8660 0205. Planlægningsmøde. Her er vore mænd også velkommen.