Bestyrelsen for KFUMs Soldatermission i Danmark

Jesper Hornstrup
Formand. Sognepræst. Valgt 2009 på repræsentantskabsmøde/formands- og kasserermøde
Petravej 80, 7800, Skive
Tlf. 2194 1749
Mobil tlf.
jeh@km.dk

Bo Mejlgaard
Næstformand. Direktør. Valgt af IM 2015
Rugmarken 111, 8520, Lystrup
Tlf. 8622 6841
Mobil tlf. 2010 8690
bo@mejlgaard.net

Ole Rasmussen
Provst. Valgt 2018 på repræsentantskabsmøde/formands- og kasserermøde
Bøvlingvej 15, 7650, Bøvling
Tlf. 9738 4183
Mobil tlf. 5365 3096

Birgitte Frost Clausen
Studerende. Udpeget af bestyrelsen 2018
Jægerskoven 20, 6520, Toftlund
Tlf.
Mobil tlf. 2261 9609

Erik Toft Klausen
Driftøkonom. Udpeget af bestyrelsen 2009. Udpeget af KFUM og KFUM 2018
Elindelundvej 3, 6800, Varde
Tlf. 7522 5696
Mobil tlf.
elinelundvej3@gmail.com

Vibeke Schmidt
Privat praktiserende psykolog. Valgt 2015 på repræsentantskabsmøde/formands- og kasserermøde
Sandkrogen 23, 2800, Kongens Lyngby
Tlf. 4570 2490
Mobil tlf.
vibekeboysenschmidt@gmail.com

Preben Friis-Hauge
Major. Udpeget af bestyrelsen 2018
Søndergade 18, 6862, Tirstrup
Tlf. 7529 1192
Mobil tlf. 6021 4544

Merete Vahr Værge
Cand. cur. Valgt 2016 på repræsentantskabsmøde/formands- og kasserermøde
Søbakkevej 52, 8381, Tilst
Tlf.
Mobil tlf. 30 82 18 25
meretevaerge@gmail.com

Bjarne Ingemansen
Jurist. Udpeget af bestyrelsen 2018
Vejlevej 7, 7000, Fredericia
Tlf.
Mobil tlf. 2688 0407

Elin Høyer Hansen
Veterankonsulent. Medarbejderrepræsentant 2017
Treldevej 97, 7000, Fredericia
Tlf.
Mobil tlf. 2367 5722
ehh@kfums-soldatermission.dk

Birthe Anderson
Soldaterhjemsleder. Medarbejderrepræsentant 2015
Brårupvej 155, 7800, Skive
Tlf. 9752 4839
Mobil tlf.
skive@kfums-soldaterhjem.dk